Rekonstrukce technologií obecních budov

“Technologická doporučení pro různé velikosti obcí mají svá specifika a je zde třeba klást velký důraz na efektivitu investice. Vždy je vhodné využít chytrých řešení, ale žádná nejsou univerzální.”

 

Martin Čech, expert Nadace Partnerství
Bezpečnost pohybu dětí u školy

„Bezpečný pohyb dětí po obci a zejména v blízkosti školy je pro nás absolutní prioritou.”

 

 

Svatava Blahynková, starostka Blatnice pod Svatým Antonínkem
Více informací
Bezpečnost a zklidnění dopravy v obci

„Od účasti v programu SMART JMK si slibujeme zklidnění dopravy a bezpečný pohyb po obci pro bezstarostnou budoucnost našich občanů.“

 

Vlasta Lochmanová, starostka Kostelce
Více informací
Dopravní řešení zvyšující bezpečnost dopravy

“Užití vhodné a chytré kombinace konvenčních opatření je v oblasti bezpečnosti dopravy často efektivnější nežli užití samotných moderních technologií.”                                                                                        

Pavel Havránek, expert CDV
Více informací
Geoinformatická řešení pro obce

„Vytvoření mapového portálu Kostic sjednotilo mnoho datových vrstev obce, propojilo je s daty ORP Břeclav a nastartovalo vzájemné sdílení know-how a technologií.“

Jitka Kominácká, expertka GIS MěÚ Břeclav
Více informací
Chytrá dopravní řešení

“Základním předpokladem pro řešení dopravních problémů v obci je sběr tvrdých dat. K tomuto účelu poslouží moderní technologie, které jsou však pouze jedním prvkem mozaiky SMART CITY/VILLAGE.”

Martin Pípa, expert CDV
Více informací
Problémy spojené s nárazovou dopravou v obci

“Program SMART JMK nám napomohl v prvotním uchopení konceptu SMART CITY/VILLAGE a v nasměrování v oblasti řešení dopravních problémů v naší obci.”

Libor Kabát, starosta obce Lednice
Více informací
Rekonstrukce obecní knihovny

“Nezávislý odborný konzultant z programu SMART JMK pomohl naší obci k optimálnímu nastavení energetického fungování objektu obecní knihovny a komunitního centra.”

Jan Symon, starosta obce Ostopovice
Energeticky efektivní budovy

“Efektivní hospodaření s energiemi je třeba řešit hned na začátku plánování staveb. Program SMART JMK k tomu obce motivuje a napomáhá jim.”

Vlastimil Rieger, expert Nadace Partnerství

Aktuality

3.03.2020
Jižní Morava tvoří chytrý region
Obce jižní Moravy mají za sebou první rok podpory kraje jako chytrého regionu. Připraveno bylo 10 pilotních projektů v obcích a mnoho dalších iniciováno. Rok 2019 nebyl revoluční, ale nastartoval plynulou změnu uvažování o moderních řešeních. Pro informování i konkrétní pomoc obcím byl spuštěn program SMART JMK, který na jedné straně vysvětluje potenciály chytrých řešení a na straně druhé se je snaží iniciovat a realizovat. Tvorba jižní Moravy jako chytrého regionu je založena na jednotlivých projektech obcí nejširšího velikostního spektra. A v roce 2020 bude úspěšný program ještě rozšířen.
Více informací
7.02.2020
Odstartoval druhý ročník soutěže Adapterra Awards
Máte projekt, který zvládá klimatickou krizi? Lidé mohou přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize
Více informací

Příklady dobré praxe

Bezpečnost pohybu dětí u školy v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Problémová situace se nachází na místní komunikaci u ZŠ/MŠ, která je neprůjezdná a hrozí tu konflikt pěších, obzvláště dětí s automobilovou dopravou v důsledku absence vyhrazených míst pro přecházení, koncentrace osob a automobilů v ranní a odpolední době na této komunikaci (začátek/konec vyučování).
Více informací
Doporučení experta na dopravní bezpečnost v obci Kostelec u Kyjova
Problémový stav v Kostelci je způsoben problematickým pohybem pěších, kdy buď hrozí konflikt s automobilovou dopravou nebo není řešena bezbariérovost, a to hned na několika místech – v místě u autobusové zastávky – točny, u školy, v úseku od centra obce k obecnímu úřadu/poště/kulturnímu domu a konečně v úseku od obecního úřadu ve směru na Kyjov.
Více informací
V Meclově chodí děti do školy už bezpečně
V obci Meclov v okrese Domažlice v jihozápadních Čechách myslí na děti a jejich rodiče. Před budovou mateřské školy byla vybudována parkovací místa pro rodiče a návštěvníky školy a upraveno přilehlé prostranství parkovou úpravou.
Více informací
Ve Zruči nad Sázavou měří chytře a rychle
V roce 2018 proběhla v základní škole, základní umělecké škole a ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou na Vysočině instalace senzorů na měření oxidu uhličitého, vlhkosti a teploty. Dále se v těchto prostorách namontovala teplotní čidla, která umožňují ovládat vytápění škol po jednotlivých pavilonech.
Více informací
Na Brněnsku funguje svazková mateřská škola
Na prstech jedné ruky by zatím bylo možné spočítat svazkové mateřské školy v celé republice. Patří k nim i Svazková MŠ VENKOV Železné v okrese Brno-venkov. Dvoupodlažní novostavba mateřské školy jako projekt šesti obcí – Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín a Hluboké Dvory – začala fungovat pro padesát dětí ve dvou třídách předloni v září.
Více informací
Vzkaz z Vendolí dalším obcím: i kdyby pouze jeden hektar ...
Dokonce jen jediný hektar pestré směsi dřevin a křovin s motýlí loukou je dostatečně působivým přírodním klenotem. Ve Vendolí na Svitavsku však takových postupně zalesněných pozemků mají na pět desítek!
Více informací
Jak zefektivnit odpadový systém obce? Lipová-lázně zná řešení
V Lipové-lázních provedli adresnou evidenci všech nádob na směsný komunální odpad a nádob na bioodpad, přičemž každou nádobu označili QR kódem a zavedli do systému ECONIT. Při každém vývozu nádoby je čtecím zařízením zaevidován výsyp a také zaplněnost nádoby.
Více informací
Chytrá města i obce začínají u strategie
Jednoduše řečeno: Kde se dobře žije, tam se lidé rádi hlásí k trvalému pobytu a tam se také dobře podniká, což je zdrojem příjmů města.
Více informací