Odborný časopis Moderní Obec informuje o studijní cestě starostů z jižní Moravy

Novinář odborného časopisu pro veřejnou správu se připojil k necelým čtyřem desítkám starostek a starostů z jižní Moravy, na cestě za chytrými řešeními v obcích středních Čech, celý článek si mohou přečíst předplatitelé Moderní Obce.

Čtenáři Moderní Obce se v článku dozví, že cílem cesty byla tři středočeská města: Jesenice, Buštěhrad a Litoměřice. Prezentace v jednotlivých městech byly primárně zaměřeny na praktické zkušenosti obcí s využitím konkrétních chytrých řešení a sdílení zkušeností mezi účastníky. V rámci diskuze se starostové a starostky dostali také k obecnějším tématům, jako dopravní situace, suburbanizace a rychlý růst počtu obyvatel, tato témata rezonovala mezi představiteli obou krajů.

Navštívené město Jesenice se podle autora článku, “snaží jít vstříc novým technologiím, podle zásady, že právě samospráva by měla být vzorem v hospodárnosti a inovativnosti.” Jako příklad je v článku uvedena nově zbudovaná škola v místní části Zdiměřice, která je postavena v pasivním standardu s využitím technologie zelených střech.

V Buštěhradu byla jedním z hlavních bodů programu návštěva Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB). V rámci obce centrum spolupracovalo s místní MŠ  a ZŠ Oty Pavla, kde byla mimo jiné zavedena technologie rekuperace odpadního tepla z kuchyně, jímž jsou vyhřívány třídy a chodby.

Na konci studijní cesty proběhla návštěva Litoměřic, kde podle časopisu již od roku 2011 funguje pozice tzv. energetického manažera a město si do roku 2030 klade za cíl uspořit dle svého energetického plánu 20% prostředků.

Článek je uzavřen zmínkou o fungování Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a jejím poslání propojovat veřejnou správu, soukromé a vzdělávací instituce při realizaci veřejných zakázek tak, aby společně region rozvíjely.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy byla organizátorem cesty a řeší celý program SMART JMK, jehož součástí je i web, kde se právě nacházíte.

 

O tomto článku se dozvíte také na Facebooku.

 

Zdroj: časopis Moderní Obec