Česká města a obce sázejí budoucnost. Cíl do roku 2023: deset milionů stromů

Za každého Čecha a Češku jeden strom, a to do pěti let. To je ambice, se kterou letos na podzim přichází Nadace Partnerství spolu s Ministerstvem životního prostředí a desítkami dalších partnerů. První vlna výsadeb se pod hlavičkou celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost rozběhla již tento podzim.

zdroj foto: Wikimedia Commons, Jan Polák [CC BY-SA 3.0]

Nadace Partnerství tímto navazuje na loňskou kampaň Stromy svobody ke stému výroční Československa. “Ve výsadbě stromů vidíme účinný nástroj, jak zmírňovat dopady změn klimatu, které se dotýkají našich měst a vesnic možná nejcitelněji. Větší počet stromů na zastavěných plochách sídel má zásadní význam na jejich odolnost vůči přehřívání za extrémních letních veder. Je proto nutné vysazovat zeleň všude, kde je to jen trochu možné. Strom pomáhá do umrtvené půdy vracet život,” rozvádí ústřední myšlenku ekolog a strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

 

Význam a role obcí

Právě obce jsou pro naplnění ambiciózní mety klíčovým spojencem. Na jejich podnět se iniciativa Sázíme budoucnost zabývá mimo jiné zjednodušování dotací i generování dalších soukromých zdrojů pro výsadby. Státní fond pro životní prostředí připravil z národních programů již pro letošní podzim novou výzvu na podporu malých komunitních projektů zaměřených na výsadby zeleně. Postupně bude portál www.sazimebudoucnost.cz zveřejňovat další veřejné i soukromé zdroje, které Nadace Partnerství transparentně nabídne obcím, školám nebo aktivním spolkům.

Možná ještě větší výzvu než chybějící finance však pro řadu měst a obcí nyní tvoří nedostatek vhodných pozemků a legislativní bariéry, které výsadby komplikují. Proto pod hlavičkou iniciativy vznikají pracovní skupiny, které se odstraňováním bariér budou postupně věnovat. Jedním z největších problémů pro udržení a obnovu stromů v intravilánech je nadvláda ochranných pásem podzemních sítí v ulicích a ve veřejném sektoru, zatímco historickým stromořadím podobná ochrana chybí a postupně z ulic mizí. Hledají se ale další možnosti.

Nové výsadby se hodí i pro obnovy brownfieldů nebo revitalizace vnitrobloků, které lze proměnit na zelené oázy, které nejen zadrží cennou vodu, ale vytvoří i příjemný prostor pro komunitní a spolkový život. S financováním i inspirací pomůže stejnojmenný program Nadace Partnerství.

 

Obnova mezí a ekologické hospodaření

Pro zvýšení odolnosti okolní zemědělské krajiny mohou radnice využít i obnovu rozoraných polích a cest ve vlastnictví obcí, které je možné osázet stromy nebo alespoň zatravnit. Zastupitelé si mohou nechat i ve spolupráci s veřejností zpracovat krajinné plány a podle nich pak začít pracovat na obnově zeleně ve svém katastru.

Je nutné mít na paměti stále stresovější  podmínky pro stromy. Prodlužující se období sucha a veder kladou zvyšující se nároky na dlouhodobou a důkladnou ochranu a zálivku, která musí být zajištěna již při plánování výsadeb. Stejný důraz je potřeba klást i na vhodnou druhovou skladbu, kdy již ani řada původních dřevin i kultivarů nemusí stále extrémnější projevy klimatických změn do budoucna ustát. Na webu programu Sázíme budoucnost naleznete metodickou podporu i manuály správné výsadby a péče, na které dohlédne odborná platforma v čele se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a odbornými ústavy resortu životního prostředí.

V současné době neexistuje žádná souhrnná evidence výsadeb, portál programu Sázíme budoucnost to jednoduchou registrací nových výsadeb umožní a pomůže propojit poptávku po financích, pozemcích a dobrovolnících s těmi, kdo tento příspěvek pro budoucnost českých měst i krajiny nabízejí.

 

Celý článek je k dispozici předplatitelům odborného časopisu Moderní obec.