Chytrá dopravní řešení

Trend stále rostoucí dopravní zátěže s sebou přináší negativní externality - dopravní kongesce/zácpy, nehodovost, problémy s parkováním, emise CO2 a znečišťujících látek, hluk aj. Chytrá řešení v sídlech založená na dopravním výzkumu, aplikaci pokrokových technologií (např. telematiky a ITS systémy, senzorické sítě) či budování sítí stanic na alternativní paliva pomáhají tyto problémy řešit.