Efektivní a udržitelná doprava

Příklady dobré praxe

Všechny křižovatky v Olomouci centrálně řídí jediný systém. Ví i na jakém parkovišti je místo.
V hanácké metropoli začala fungovat nová dopravní aplikace Chytrá Olomouc. Informuje řidiče o dopravních uzavírkách, nehodách či počtech volných parkovacích míst. Aplikace pro Android a iOS využívá data z nové dopravní řídící ústředny za 30 milionů Kč, která byla v těchto dnech uvedena do ostrého provozu.
Více informací
Ostrava bude mít chytrou zastávku. Její podobu mohou vybrat obyvatelé.
Obyvatelé Ostravy mohou na internetu rozhodnout o tom, jak má vypadat a co bude umět chytrá zastávka, která se stane součástí slezské metropole. Zastávka má poskytnout cestujícím nejen informace o dopravním spojení, ale i další údaje a služby. Ostravský dopravní podnik podle zvolených preferencí zajistí její vytvoření.
Více informací

Dotace

Operační program Doprava - Výzva č. 55 - Specifický cíl 1.4 - Brno

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
11.04.2018
Ukončení výzvy
31.03.2020
Zdroj financování
EU
Dotační program
OPD
Oprávněný žadatel
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Hlavní předmět podpory
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)
Finanční alokace
1 732 937 76 Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

MAS Partnerství venkova - 8.výzva: Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (II.) - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.07.2019
Ukončení výzvy
16.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
Finanční alokace
3 158 330 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – 7. výzva: Cyklo/dopravní infrastruktura - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
15.07.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací
Finanční alokace
24 813 050 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – 7.výzva: Cyklodoprava - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.08.2019
Ukončení výzvy
28.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
Finanční alokace
15 789 470 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Brněnská metropolitní oblast ITI - Podpora cyklodopravy VI - IROP 1.2

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.10.2019
Ukončení výzvy
6.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba komunikací pro cyklisty
Finanční alokace
93 176 471 Kč
Míra dotace
až 90 %
Více informací

Brněnská metropolitní oblast ITI - Dopravní telematika a informační systémy VI - ODP

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Ukončení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
OPD
Oprávněný žadatel
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Hlavní předmět podpory
Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.). Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury
Míra dotace
až 85 %
Více informací

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami - IROP 4.4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.09.2019
Ukončení výzvy
1.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Cyklostezky
Finanční alokace
15 789 480 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Hanácký venkov - Výzva č. 6: Udržitelná a bezpečná doprava - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.06.2019
Ukončení výzvy
1.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Samostatné stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty v přidruženém prostoru, liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací (např. vyhrazené jízdní pruhy), společné komunikace pro cyklisty a chodce a související doprovodná cyklistická infrastruktura, výsadba zeleně a prvky zvyšující bezpečnost cyklodopravy.
Finanční alokace
7 200 000 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Vyškovsko - Doprava a bezpečnost - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
1.03.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Bezpečnost: (rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší)
Finanční alokace
4 210 532 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS Bobrava - výzva č. 4: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
30.09.2019
Ukončení výzvy
31.12.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, je možná kombinace uvedených aktivit.
Finanční alokace
13 466 476,09 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

MAS LVA – Bezpečnost v dopravě a cyklodoprava - IROP 4.1

Stav
plánovaná
Zahájení výzvy
1.06.2019
Ukončení výzvy
1.09.2019
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či dobrovolnými svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
Finanční alokace
14 900 000 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Výstavba nových cyklostezek, cyklotras, jízdních pruhů. Realizace nových i opravy stávajících povrchů cyklostezek, cyklotras, MTB tras. Podpora realizace a opravy tras MTB. Budování doprovodné infrastruktury (info tabule, přístřešky, osvětlení, značení, aj.).
Finanční alokace
17 000 000 Kč
Míra dotace
max 60 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
Obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (smíšené anebo s odděleným provozem). Opravu cyklistické stezky; Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
Finanční alokace
3 000 000 Kč
Míra dotace
až 70 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.