Doprava v klidu – parkování

Příklady dobré praxe

Studie řeší problém nárazové dopravy v Lednici v duchu SMART VILLAGE
Obec Lednice se potýká s vysokou, a především nárazovou individuální automobilovou dopravou způsobenou značnou turistickou návštěvností. Nejvíce exponovanými měsíci jsou květen a letní prázdniny; ročně Lednici navštíví odhadem 0,5 mil. turistů. Navrhovaným řešením je sběr “tvrdých dat” z dopravy v obci a jejich následná evaluace s návrhy implementace chytrých technologií.
Více informací
Chytré parkování v L’Escala, Španělsko
L'Escala je město, které se nachází pobřeží Costa Brava a je značně ovlivněno sezónností. Díky flexibilnímu a přesnému snímacímu systému pomáhá chytré parkovaní řidičům vybrat správnou možnost parkování dle jejích cílů a parkovací politiky města.
Více informací
Chytrý parkovací systém v Benešově. Prodlouží parkovné bez nutnosti návratu k vozidlu.
Řidiči přijíždějící do centra Benešova už nemusí bloudit a hledat volné parkovací místo. Pomáhá jim v tom nový chytrý parkovací systém, který automaticky rozpozná, kde je volno a řidiče na něj pomocí informačních tabulí nebo aplikace v mobilním telefonu či tabletu navede.
Více informací
Díky malé moravské firmě už vám auto nikdo neodtáhne. V Praze je to ale jinak.
Už vám někdy naložili a odvezli auto, protože jste přehlédli oznámení o čištění ulice? S řešením přišel startup Urbitech, který motoristy na blížící se termín blokového čištění upozorní. Kromě toho nabízí ještě jednu aplikaci – digitální obdobu hlášení místního rozhlasu.
Více informací

Dotace

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – 8.výzva: Zvyšování bezpečnosti dopravy - IROP 4.1

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.08.2019
Ukončení výzvy
28.02.2020
Zdroj financování
ITI/MAS
Dotační program
IROP
Oprávněný žadatel
obce, dobrovolné svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.
Finanční alokace
10 526 310 Kč
Míra dotace
až 95 %
Více informací

Státní fond dopravní infrastruktury - Bezpečnost silnic II. a III. třídy

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
2.12.2019
Ukončení výzvy
8.04.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
SFDI
Oprávněný žadatel
Kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.
Hlavní předmět podpory
Příspěvek lze poskytnout na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky mohou být využity pouze na Akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu nebo místo častých dopravních nehod.
Finanční alokace
15 mil. Kč
Míra dotace
max 85 %
Více informací

MMR ČR - DT 117d8210C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Stav
očekávaná
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
1.02.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Oprávněný žadatel
obec do 3 tis. obyvatel
Hlavní předmět podpory
Parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí
Míra dotace
až 70 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.