Digitalizace

Příklady dobré praxe

Ve Zruči nad Sázavou měří chytře a rychle
V roce 2018 proběhla v základní škole, základní umělecké škole a ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou na Vysočině instalace senzorů na měření oxidu uhličitého, vlhkosti a teploty. Dále se v těchto prostorách namontovala teplotní čidla, která umožňují ovládat vytápění škol po jednotlivých pavilonech.
Více informací
Jak zefektivnit odpadový systém obce? Lipová-lázně zná řešení
V Lipové-lázních provedli adresnou evidenci všech nádob na směsný komunální odpad a nádob na bioodpad, přičemž každou nádobu označili QR kódem a zavedli do systému ECONIT. Při každém vývozu nádoby je čtecím zařízením zaevidován výsyp a také zaplněnost nádoby.
Více informací
Mapový portál obce Kostice
Obec Kostice zavedla geoportálové služby ve spolupráci s městem Břeclav. Ty využívají potenciálu obou obcí k přirozenému sdílení know-how, technologií a dat o území za výhodných finančních i personálních podmínek.
Více informací
Chytré zemědělství: Počítač místo vidlí
Dnešní zemědělci už nejsou chasníci v holínkách od hnoje. Vidle, motyky a další tradiční nářadí pomalu mizí. Čím dál častěji využívají počítače, samořiditelné traktory nebo IoT senzory. Díky nim vypěstují více, sníží spotřebu hnojiv i energie a ještě k tomu ochrání přírodu.
Více informací
Všechny křižovatky v Olomouci centrálně řídí jediný systém. Ví i na jakém parkovišti je místo.
V hanácké metropoli začala fungovat nová dopravní aplikace Chytrá Olomouc. Informuje řidiče o dopravních uzavírkách, nehodách či počtech volných parkovacích míst. Aplikace pro Android a iOS využívá data z nové dopravní řídící ústředny za 30 milionů Kč, která byla v těchto dnech uvedena do ostrého provozu.
Více informací
Mělník si nechá zpracovat koncepci chytrého města. Ministerstvo dalo skoro 6 milionů.
Středočeský Mělník plánuje využít chytré technologie při řízení města i služeb. Radnice proto vypíše tendr na zpracovatele koncepce, na jejímž konci má být funkční projekt nazvaný Smart City. Cílem je především zvýšení kvality života ve městě.
Více informací
Ostrava bude mít chytrou zastávku. Její podobu mohou vybrat obyvatelé.
Obyvatelé Ostravy mohou na internetu rozhodnout o tom, jak má vypadat a co bude umět chytrá zastávka, která se stane součástí slezské metropole. Zastávka má poskytnout cestujícím nejen informace o dopravním spojení, ale i další údaje a služby. Ostravský dopravní podnik podle zvolených preferencí zajistí její vytvoření.
Více informací
Olomouc vsadila na chytré koše. Lisují odpadky a samy nahlásí, že jsou plné.
Olomouc začala testovat chytré odpadkové koše. Koše disponují vlastním lisem, solárním panelem a jejich zaplněnost lze sledovat na dálku, takže samy upozorní dispečink technických služeb, že jsou plné. Pokud se nová technologie osvědčí v provozu, mohly by se moderní odpadkové v budoucnu stát součástí městského mobiliáře.
Více informací

Dotace

Ministerstvo kultury ČR - VISK 3: Informační centra veřejných knihoven

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
18.09.2020
Ukončení výzvy
10.12.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MK ČR
Oprávněný žadatel
Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.), zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
Hlavní předmět podpory
PODPORA PROJEKTŮ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU, ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOOPERACE KNIHOVEN v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, ZAHÁJENÍ A POKRAČUJÍCÍ AUTOMATIZACE, PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E-KNIH V ČESKÉM JAZYCE (nákup licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské veřejné knihovny), PODPORA UPGRADE automatizovaného knihovního systému, PODPORA VYBUDOVÁNÍ A OBNOVY TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ KNIHOVEN jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost, PODPORA VŠEOBECNÉ DOSTUPNOSTI KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM nákupem technických zařízení (s výjimkou běžného hardwaru) a softwaru umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým a úpravami webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých, PODPORA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO LTP, SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH vybavení interaktivních učeben, tvůrčích dílen a laboratoří informačními technologiemi (hardware, elektronika, software).
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Ministerstvo kultury ČR - Podprogram č. 3: Informační služby knihoven pro rok 2021

Stav
očekávaná
Zdroj financování
Národní
Dotační program
MK ČR
Oprávněný žadatel
provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., spolky a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
Hlavní předmět podpory
V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020 je cílem postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce: Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů, Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti, Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu, Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.