Odpadní voda

Příklady dobré praxe

Investice do domácích řešení čištění odpadních vod v Maďarsku
Investice do infrastruktury k vyřešení problému čištění odpadních vod v řídce osídlené venkovské obci
Více informací
Chytré Brno si spotřebu vody hlídá tím nejmodernějším způsobem
Konec pánům a dámám, kteří se po večerech plouží od domu k domu, od partaje k partaji jenom proto, aby z vodoměru opsali číslo, a ve své skoro nekonečné cestě pokračovali mlčky dál. V Brně se zavádějí do domácností chytré vodoměry a pod povrchem se on-line monitoruje potrubí vodovodní a kanalizační sítě.
Více informací

Dotace

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
1.11.2019
Ukončení výzvy
31.01.2020
Zdroj financování
Národní
Dotační program
NPŽP
Oprávněný žadatel
Obce a města Dobrovolné svazky obcí Městské části hl. města Prahy Příspěvkové organizace Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Hlavní předmět podpory
Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody; Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody; Výstavba úpraven vody; Posílení akumulace pitné vody
Finanční alokace
2 500 000 000 Kč
Míra dotace
max 63,75 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 2: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podpora investičních projektů zaměřených na zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí
Míra dotace
max 70 %
Více informací

Dotační program Jihomoravského kraje - Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 4: Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod

Stav
vyhlášená
Zahájení výzvy
13.12.2018
Zdroj financování
Krajský
Dotační program
JMK
Oprávněný žadatel
obce, svazky obcí
Hlavní předmět podpory
Podporována je tvorba projektových dokumentací v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
Míra dotace
max 90 %
Více informací

Chcete zapojit svůj projektový záměr?

Budeme rádi, když nás informujete o Vašem projektovém záměru.

Odpovíme Vám o možnostech zařazení do programu SMART JMK.