Chytrý region

Program SMART JMK usiluje o rozvoj chytrého regionu jižní Moravy podporou obcí v zavádění chytrých řešení.

Podpořená řešení přispívají k efektivnějšímu hospodaření s obecním majetkem, nakládání s vodou a k chytrým řešením v dopravě.