Dotace proti povodním: podávání žádostí do 19.12. 2019

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispívají na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů a pořízení protipovodňových varovných systémů. Žádosti je možné podávat do 19. prosince 2019.

Ilustrační foto: Wikipedia, CC licence

 

Žádosti o dotace ve výzvě číslo 125 mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat do 19. prosince 2019. Přihlásit lze projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají také na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. K dispozici je 150 milionů korun.

Všechny projekty mohou být realizovány až s 85 % dotační podporou. Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70 %.

Příčin lokálních povodní je hned několik. Tou hlavní je ztráta schopnosti krajiny zadržet vodu. Zastavování a betonování krajiny, intenzivní zemědělské hospodaření a sucho způsobené klimatickou změnou – to jsou některé z důvodů, které vedou ke snížené schopnosti půdy zasakovat vodu.

Proto Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR posílá dlouhodobě i do této oblasti značné finanční prostředky. Aktuálně je v otevřené výzvě s číslem 119 k dispozici necelá miliarda korun na budování retenčních nádrží, zasakovacích pásů, zelených střech nebo například na pořízení nádrží na zachycování dešťové vody pro zálivku veřejné zeleně. O finanční příspěvek se v tomto případě mohou obce a další subjekty ucházet do 13. ledna 2020.

A jaký je vztah protipovodňových opatření a varovných hlášení ke konceptu smart city/smart village? Související projekty podporují strategii chytrého města nebo chytré obce. Vzhledem ke svému zaměření jsou však zpravidla řešeny v rámci povodňových plánů jakožto součásti krizového řízení města či obce. Osvědčená praxe proto je, takovéto projekty ve strategii smart city/smart village jmenovat, ale jejich realizaci odkázat na příslušnou oblast krizového plánování města či obce, aby se předešlo duplicitám a nedorozuměním.

Dokumenty k výzvě 125 na protipovodňové varovné systémy jsou k dispozici zde 

Dokumenty k výzvě č. 119 na protipovodňovou ochranu jsou k dispozici zde

 

zdroj: smartcityvpraxi.cz