Aktuality

6.10.2022
Sympozium digitalizace obcí v Dolním Rakousku
Náš rakouský partner v přeshraničním česko-rakouském projektu "DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě" pořádá sympozium na téma digitalizace obcí. Dvoudenní akce proběhne 17.-18.10.2022 v Rabenstein an der Pielach a bude se sestávat první den z konferenčního tematického obsahu a druhý den z praktických exkurzí dle výběru účastníků. Doprava z Brna, ubytování a strava jsou hrazeny z projektu a účastníkům jsou poskytnuty bezplatně. Projekt je podpořen z programu INTERREG V-A AT-CZ. 
Více informací
17.02.2022
Proběhl seminář Krizová komunikace - nejen po tornádu (odkaz na záznam uvnitř příspěvku)
Seminář doplnil pravidelná školení starostů obcí, která se soustředí na zákonné povinnosti krizového řízení. Prezentovaný obsah se však soustředil spíše na praktické zkušenosti, z kterých budou moci zástupci obcí čerpat při krizové komunikaci a řešení budoucích mimořádných situací ve své obci. Organizátorům akce bylo v pozitivních ohlasech doporučeno seminář pravidelně opakovat. Téma komunikace neopouštíme, a proto se na konci dubna můžete těšit na workshop založený na příkladech dobré praxe komunikace obce s občany.
Více informací
18.01.2022
Vyhodnocení dotazníku o komunikaci obce s občany
Od července do září 2021 probíhal sběr dotazníků od obcí Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Z celkem 1999 oslovených obcí a měst se do šetření zapojilo 540 obcí, tedy více než čtvrtina všech obcí tří krajů. Z odpovědí je patrné, že se jedná o aktuální téma, které se na obcích aktivně řeší, anebo jsou alespoň obce vystavovány zvážení zavedení některých nových komunikačních nástrojů. K vyhodnocení těchto fenoménů právě dotazník sloužil a také aby zjistil, o kterých tématech obce přemýšlejí, kde vidí bariéry či dosud nevyužité potenciály.
Více informací
4.11.2021
Workshop s exkurzí na téma "Adaptace zemědělské krajiny na klimatickou změnu"
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pořádá ve spolupráci s Jihomoravským krajem workshop s exkurzí na téma "Adaptace zemědělské krajiny na klimatickou změnu". Cílem workshopu je poskytnout účastníkům informace o vhodných opatřeních v zemědělské krajině z pohledu samosprávy a hospodařících subjektů.
Více informací
30.08.2021
Nástroje komunikace obce s občany
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je partnerem v přeshraničním česko-rakouském projektu věnujícím se digitalizaci veřejné správy (DigiVill). Jedním z výstupů je právě publikovaná analýza komunikačních nástrojů, které jsou, či mohou být využívány mezi obcí a občany. Podrobný popis, přínosy i omezení jsou zde analyzovány jak u tradičních kanálů, tak u inovativních příležitostí, na které je kladen důraz především. S ohledem na moderní dobu je většina z nich elektronických, ale není to podmínkou. Publikace je zde volně ke stažení.
Více informací
18.02.2021
Chytrá řešení obcí Jihomoravského kraje na konferenci Pro chytrá řešení 2021
Druhý ročník konference Pro chytrá řešení se tentokrát konal v online prostředí. 17. února 2021 se připojilo 53 účastníků z řad starostů obcí, zástupců místních akčních skupin, ale i dalších veřejných subjektů. Tématem konference byla chytrá řešení započatá v Jihomoravského kraji. Formát konference umožnil snazší dostupnost informací napříč celým územím kraje, včetně následné dostupnosti záznamu akce. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj, pan Zámečník.
Více informací
27.11.2020
Digitální řešení pro obce
I přes snahu o podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit trend vylidňování venkova. Jednou ze slibných cest k udržení života na venkově je oblast digitalizace veřejné správy jako zefektivnění a zatraktivnění zapojení občanů do fungování obce. Proto se RRAJM stala součástí česko-rakouského přeshraničního projektu Digitalizace ve veřejné správě (DigiVill) pro přenos know-how a implementaci moderních řešení.
Více informací
4.09.2020
Debata o chytrých obcích na Urbis Smart City Fair
Na veletrhu Urbis Smart City Fair se zástupce RRA JM reprezentující program SMART JMK zúčastnil debaty s krajským náměstkem a starostou Židlochovic Vitulou a ředitelem Centra pasivních domů Vanickým na téma "Chytré obce - je to vůbec klíčové téma, které řešit?". Debata byla přenášena online a zde si ji můžete pustit ze záznamu.
Více informací
17.08.2020
Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím finanční podporu na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody.
Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody.
Více informací
7.08.2020
Smart Parks for the Future
Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Oprávněnými žadateli jsou obce a kraje na území celé ČR. Maximální výše dotace je 30-70 % způsobilých nákladů dle velikosti žadatele.
Více informací
30.06.2020
Nejlepší elektronická služba je ve Šlapanicích. Nejlepší weby mají v Hodoníně a Pustiměři.
Ceny vítězům 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Na předních příčkách se umístily projekty Šlapanic, Hodonína, Pustiměře a dále Brna (vč. MČ Komína a Maloměřic a Obřan), Skrhova, Boskovic a Vyškova.
Více informací
6.05.2020
Pozastavení krajských dotačních výzev
Představitelé Jihomoravského kraje s ohledem na očekávaný ekonomický propad vyvolaný virovou pandemií dočasně pozastavili všechny krajské dotační tituly, a to do září letošního roku.
Více informací
3.03.2020
Jižní Morava tvoří chytrý region
Obce jižní Moravy mají za sebou první rok podpory kraje jako chytrého regionu. Připraveno bylo 10 pilotních projektů v obcích a mnoho dalších iniciováno. Rok 2019 nebyl revoluční, ale nastartoval plynulou změnu uvažování o moderních řešeních. Pro informování i konkrétní pomoc obcím byl spuštěn program SMART JMK, který na jedné straně vysvětluje potenciály chytrých řešení a na straně druhé se je snaží iniciovat a realizovat. Tvorba jižní Moravy jako chytrého regionu je založena na jednotlivých projektech obcí nejširšího velikostního spektra. A v roce 2020 bude úspěšný program ještě rozšířen.
Více informací
7.02.2020
Odstartoval druhý ročník soutěže Adapterra Awards
Máte projekt, který zvládá klimatickou krizi? Lidé mohou přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize
Více informací
24.01.2020
Konference Pro chytrá řešení 2020
V Zastupitelském sále Jihomoravského kraje se 23. ledna 2020 konal první ročník konference Pro chytrá řešení 2020. Stěžejním účelem konference bylo seznámit starostky a starosty obcí s inovativními možnostmi řešení obecních problémů. S primárním cílem dozvědět se úspěšné příklady z praxe od ostatních starostů a odborníků dorazilo na konferenci 70 účastníků.
Více informací
10.01.2020
Zvýhodněné půjčky na vodohospodářské projekty
„Snažíme se obcím realizaci těchto velkých a potřebných projektů co nejvíce usnadnit. Ne všechny obce dosáhnou na klasické tržní finanční produkty a právě jim tímto krokem vycházíme vstříc,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Více informací
26.11.2019
Na venkovní výuku půjde čtvrt miliardy
Proměnit školní areál na zázemí vhodné pro venkovní výuku a posílit vztah dětí k přírodě umožní školám, školkám a dalším organizacím vyhlášená dotační výzva Ministerstva životního prostředí.
Více informací
5.11.2019
Odborný časopis Moderní Obec informuje o studijní cestě starostů z jižní Moravy
"Za inspirací i sdílením kontaktů a zkušeností se vypravilo na čtyřicet starostek a starostů z Jihomoravského kraje", informuje časopis Moderní Obec. Autor článku se dále stručně rozepisuje o programu a rezonujících tématech diskuze zástupců Jihomoravského a Středočeského kraje.
Více informací
16.10.2019
Studijní cesta zástupců jihomoravských měst a obcí do Litoměřic
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy uspořádala ve dnech 7. a 8. října 2019 studijní cestu do Litoměřic. Akce se zúčastnilo 33 zástupců jihomoravských obcí a měst, většinou pak starostů. Ti měli příležitost inspirovat se příklady úspěšně aplikovaných chytrých řešeních v Jesenici, Buštěhradě a Litoměřicích. Studijní cesta se uskutečnila v rámci programu SMART JMK, který s podporou Jihomoravského kraje RRA JM realizuje.
Více informací
15.10.2019
Seminář o šetrném veřejném osvětlení na brněnské hvězdárně
Sdružení obcí a měst jižní Moravy ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno organizovalo seminář s názvem Šetrné osvětlení. V úterý 15. října 2019 se na brněnské hvězdárně sešlo 28 účastníků zajímajících se o rekonstrukci veřejného osvětlení moderním směrem šetrného provozu. Vystoupili jak významní zástupci MPO a MŽP, tak odborníci na technologii osvětlení šetrného nejen provozně, ale i biologicky či environmentálně. Prezentace ke stažení.
Více informací
18.09.2019
Chcete zrychlit internet v obci? Přečtete si, co je potřeba pro to udělat!
Bydlíte v menší obci, kde jediné připojení k internetu je pomalé a nespolehlivé Wi-Fi? Nečekejte, až vám poskytovatel připojení natáhne kabely ke každému domu nebo stát nabídne neuvěřitelně lákavé dotace. Ani jedno se totiž nemusí stát. Rychlý internet je ale podobná nezbytnost jako vodovod. Jak to tedy udělat, abyste se nemuseli mýt u studny?
Více informací
26.08.2019
Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení
O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019.
Více informací
16.06.2019
Do obcí míří 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu
Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. 
Více informací
16.06.2019
I Morava umí být smart. U Brna vznikne první moravská chytrá vesnice.
Společnost E.ON buduje na jižní Moravě unikátní projekt chytrého satelitního městečka. V obci Starovice nedaleko Hustopečí u Brna vyroste vesnice budoucnosti využívající chytré energetické sítě a obnovitelné zdroje energie. Domy budou vybaveny fotovoltaikou, tepelnými čerpadly a budou připraveny na instalaci takzvaného wallboxu pro dobíjení elektromobilů. Vše bude propojovat chytrá energetická síť s datovými přenosy pro monitoring a řízení spotřeby elektřiny.
Více informací