Chytrá řešení obcí Jihomoravského kraje na konferenci Pro chytrá řešení 2021

Druhý ročník konference Pro chytrá řešení se tentokrát konal v online prostředí. 17. února 2021 se připojilo 53 účastníků z řad starostů obcí, zástupců místních akčních skupin, ale i dalších veřejných subjektů. Tématem konference byla chytrá řešení započatá v Jihomoravského kraji. Organizace se opět ujala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy za podpory Jihomoravského kraje. Formát konference umožnil snazší dostupnost informací napříč celým územím kraje, včetně následné dostupnosti záznamu akce.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj, pan Zámečník, který v úvodním slovu ubezpečil zástupce obcí o podpoře chytrých, třeba jen minimalistických řešení a rovněž o finanční podpoře kraje. Následně byl agenturou představen program SMART JMK, který propojuje podporu Jihomoravského kraje s konkrétními obcemi a jejich projekty. V rámci programu bylo v roce 2020 podpořeno 6 projektů, které byly zpracovány nezávislými experty. Inspirativní příklady, dotační možnosti a mnoho dalších informací jsou průběžně zveřejňovány na webu www.smart-jmk.cz.

Příklad variantního řešení rekonstrukce kulturního domu v Kostelci představil pan Blasinski ze stavební agentury STAGA. Jedná se o základní koncepční přístup zvažování několika možností s výpočtem investičních nákladů a modelace provozních nákladů v čase. Paní starostka tak obdržela sadu nezávislých doporučení pro zodpovědné rozhodnutí, jakou cestou se vydat.

V Nové Lhotě na Horňácku se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody a nejsou připojeni na dálkový vodovod. I proto jim společnost ASIO New, s.r.o. připravila návrh řešení využití šedé vody pro objekty MŠ a ZŠ. Do zvažování přínosnosti projektu v místních podmínkách vstupuje nejen ekonomická stránka, návratnost spočtena na 12 let, ale také aspekty environmentální či strategické povahy.

Využití dešťové vody se věnují rovněž v Miroslavi, kde vzniká projekt osazení městských budov zelenými střechami. Profesor Hlavínek z Ústavu vodního hospodářství obcí VUT proto vypracoval posouzení jejich možností a konkrétních doporučení pro instalaci na místní MŠ a ZŠ. Ve městě se rovněž zabývají potenciálem využití sušení čistírenského kalu třeba pro substráty zelených střech.

Poslední příspěvek se zaměřil na prevenci nežádoucího pohybu cyklistů v CHKO Pálava. Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. bylo provedeno komplexní šetření přístupových cyklotras a možností kola odložit. Následně byly obcím Pavlov, Dolní Věstonice a Horní Věstonice doporučeny instalace přesně definované infrastruktury (cykloboxy, krytá stání, stojany) dle jednotlivých vypočtených kapacit.

Materiály z konference jsou ke stažení na www.smart-jmk.cz/informace/archiv.

Záznam z konference naleznete zde.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy za podpory Jihomoravského kraje bude i nadále pokračovat v aktivitách, které obce očekávají. Program SMART JMK pokračuje i v roce 2021, neboť jižní Morava jako chytrý region je teprve na začátku cesty.