Kyberbezpečnost v obcích

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnil první přeshraniční modul Vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, který probíhá v rámci projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě“ (zkráceně DigiVill), realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. I když seminář kvůli epidemiologickým opatřením proběhl online, připojilo se téměř 50 zástupců veřejné správy, obcí, neziskových organizací i veřejnosti z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska.

První seminář byl zaměřen na téma Kyberbezpečnost. Digitalizace společnosti a technologický pokrok s sebou přináší nejen nové výzvy, ale i hrozby (sdílení soukromých a citlivých dat, hrozby, dezorientace, závislost). Negativní vliv je způsoben špatnými návyky a neznalostí pravidel správného použití technologií. Pravidla zatím nejsou součástí vzdělávacího systému ani rozšířena v obecném povědomí. Bezpečnost v kyberprostoru je proto nutné vnímat nejenom jako ochranu dat před nebezpečím zneužití v internetové síti, ale také jako ochranu člověka před nepříznivými důsledky užívání nových technologií. I pro cílovou skupinu pracovníků veřejné správy je nutné tato pravidla lépe vysvětlit a v rámci zvyšování jejich kybernetické gramotnosti je seznámit s nebezpečími, která při využívání digitálních technologií hrozí.

Sociální sítě typu Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, apod. mají širokou škálu uživatelů z řad různých cílových a věkových skupin a v dnešní době významným způsobem formují veřejné mínění. V dalších seminářích se účastníci naučí jak je správě využívat, aby se staly efektivními nástroji komunikace s občany, a mohli významně zvýšit podíl participace občanů na fungování a dalším rozvoji obce.

Stejně tak budou pro účastníky vzdělávání představeny nástroje využitelné v oblasti plánování, ale také například krizové komunikace (povodně, black-out, sucho). Další náplní vzdělávání bude představení www aplikací využitelných pro veřejnou správu a nástrojů týmové spolupráce.

Zde naleznete prezentace ke stažení: archiv dokumentů.