Memorandum o spolupráci v tématu chytrého regionu

Ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Vladimír Gašpar podepsal 20. listopadu s předsedou Krajské sítě místních akčních skupin Jihomoravského kraje Vítem Hrdouškem memorandum o vzájemné spolupráci v tématu chytrého regionu.

V preambuli memoranda je psáno: “Signatáři uzavírají toto memorandum jako projev společné vůle v rozvoji jižní Moravy jako chytrého regionu. Chytrým regionem oba rozumí prostor využívaný občany, obcemi a dalšími institucemi, který využívá moderních přístupů k regionálnímu rozvoji a následuje inovativní principy investičních i neinvestičních projektů. Je si zároveň vědom specifik, která se pojí s velikostí obcí, kulturních jedinečností regionu a specifik životního prostředí. Memorandum povede k ukotvení chytrého regionu jako reálného cíle napříč aktéry Jihomoravského kraje.”

Předmětem spolupráce bude především zavádění inovativních principů v regionálním rozvoji kraje v duchu konceptu tvorby chytrého regionu. Dále též podpora možností chytrých řešení rozvojových projektů v obcích Jihomoravského kraje a mezi členskými subjekty MAS. Rovněž podpora vzdělávací, animační a asistenční činnosti pro realizaci inovativních řešení. Obecným rámcem je pak prosazování chytrých řešení pro adaptaci na klimatickou změnu.