Nástroje komunikace obce s občany

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je partnerem v přeshraničním česko-rakouském projektu věnujícím se digitalizaci veřejné správy (DigiVill). V rámci projektu dochází k intenzivní výměně poznatků a zkušeností mezi kraji v Česku (Jihomoravský, Vysočina, Jihočeský) i se zástupci Dolního Rakouska. Jedním z výstupů je právě publikovaná analýza komunikačních nástrojů, které jsou, či mohou být využívány mezi obcí a občany. Podrobný popis, přínosy i omezení jsou zde analyzovány jak u tradičních kanálů, tak u inovativních příležitostí, na které je kladen důraz především. S ohledem na moderní dobu je většina z nich elektronických, ale není to podmínkou.

Publikace popisuje například možnosti participace a komunitního plánování, a to atraktivní interaktivní formou právě tak, aby dokázala do debaty vtáhnout i jinak neaktivní aktéry. Obdobně tomu je u aplikací přenosu místního kulturního dědictví, 3D prezentaci územního plánu, anebo podrobných informací o obci pomocí veřejných pasportů. Zásadní kapitolu, která si mezi obcemi a občany již vydobyla místo a stále se rozrůstá jak počtem uživatelů, tak funkčností, jsou obecní aplikace. Ty přenášejí nejen informace z webu, ale především informují v aktuálním místě a čase, variantně s možností nastavení věcného obsahu.

Podrobné informace naleznete v publikaci ke stažení zde

Projekt je spolufinancován programem INTERREG V-A AT-CZ