Pozastavení krajských dotačních výzev

Představitelé Jihomoravského kraje s ohledem na očekávaný ekonomický propad vyvolaný virovou pandemií dočasně pozastavili všechny krajské dotační tituly, a to do září letošního roku. O jednotlivých výdajových položkách krajského rozpočtu se bude jednat v červnu tohoto roku. Následně pak i s ohledem na další vývoj ekonomické situace bude možné rozhodovat o jednotlivých investicích, dotačních titulech i individuálních dotacích.

Zpráva v původním znění zde