Proběhl seminář Krizová komunikace – nejen po tornádu (odkaz na záznam uvnitř příspěvku)

Dne 15. února 2022 proběhl on-line seminář s názvem “Krizová komunikace – nejen po tornádu”. Semináře se zúčastnilo 47 účastníků především z řad obcí a jejich organizací. Organizátorem akce byla Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a konala se za podpory Jihomoravského kraje. 
 
Úvodního slova se ujal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, ve kterém vyzdvihnul důležitost zkušeností a včasné přípravy na krizové okamžiky. Následoval příspěvek bezpečnostního ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje Martina Koníčka, který pohovořil o systému krizového řízení daného zákonem. Další příspěvek o praktických zkušenostech hasičů s krizovou komunikací poskytl pplk. Miroslav Menšík z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Z úrovně obce s rozšířenou působností pohovořil krizový pracovník Městského úřadu Rosice Josef Humpolíček, který připojil doporučení starostům, jakými prostředky a směry komunikovat při krizových situacích. Specifický příspěvek si připravil starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut, který poskytl podrobnosti o děsivých okamžicích po průchodu tornáda jeho obcí. Seminář uzavřel Jakub Rak z Ústavu ochrany obyvatelstva UTB, který přednesl přehled, výhody a nevýhody jednotlivých komunikačních prostředků využitelných při krizové komunikaci. 
 
Seminář doplnil pravidelná školení starostů obcí, která se soustředí na zákonné povinnosti krizového řízení. Prezentovaný obsah se však soustředil spíše na praktické zkušenosti, z kterých budou moci zástupci obcí čerpat při krizové komunikaci a řešení budoucích mimořádných situací ve své obci. Organizátorům akce bylo v pozitivních ohlasech doporučeno seminář pravidelně opakovat. Téma komunikace neopouštíme, a proto se na konci dubna můžete těšit na workshop založený na příkladech dobré praxe komunikace obce s občany.
 
Záznam celého semináře můžete shlédnout ze záznamu na tomto odkazu: Krizová komunikace – nejen po tornádu-20220215_130540-Záznam schůzky.mp4