Chytré Brno si spotřebu vody hlídá tím nejmodernějším způsobem

Brno se rozhodlo vsadit na chytré vodoměry. „Smart vodoměry neboli dálkový odečet spotřeby vody jsou trendem v oblasti dodávek vody. Chceme tím přispět do konceptu Smart City Brno 2050, do něhož spadají mimo jiné zdroje pitné vody, jejich správa, správa distribuční sítě a odběratelská řešení,“ říká Renata Hermanová, vedoucí oddělení veřejných vztahů a propagace ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.

 

V rámci tohoto projektu se mají chytré vodoměry do konce roku 2019 bezplatně instalovat na šest tisíc odběrných míst s vyšší spotřebou vody. Tato místa zajišťují osmdesát procent celkové spotřeby vody ve městě. Zbývající místa se osadí vodoměry v dalších letech.

Brněnské vodárny se k tomuto kroku rozhodly i přesto, že se v moravské metropoli vodou příliš neplýtvá. V roce 2017 byly ztráty vody v síti deset procent, celorepublikový průměr přitom byl 16,4 procenta.

Chytrý vodoměr zdarma a na šest let

Smart vodoměr se umístí na hlavní vodoměry na vstupech do nemovitostí. Pokud o něj mají zájem majitelé bytů, mohou se s vodárnami domluvit prostřednictvím správce či majitele nemovitostí. Samotné zařízení obsahuje odečítací zařízení s anténou, které zajistí, že na servery vodáren se údaje o spotřebě odesílají čtyřikrát denně, což je frekvence, která s ohledem na baterii vodoměru zabezpečí jeho provoz po dobu minimálně sedmi let. Vodoměry navíc procházejí každých šest let kalibrací, takže po této době vodárny dodají rádiový modul s novou baterií.

Přínosem smart vodoměru je kromě dálkového měření také upozornění na úniky v rámci rozvodů vody v domech. Jednorázový výkyv naměřených hodnot může být varováním, že například v nějakém bytě praskla voda, protéká toaleta a podobně. Varování může přijít majiteli nebo správci nemovitosti na e-mail. Další výhodou je úspora času pracovníků vodáren, kteří nemusejí odečítat hodnoty „hloupých“ vodoměrů osobně, navíc když bývají zabezpečeny a musí jim k nim někdo zajistit přístup.

V rámci webové aplikace správy vodoměru mohou zákazníci prohlížet statistiky spotřeby pro den, měsíc a delší období. Stejně tak spotřeba v určitém intervalu, zákazníci si mohou ověřit například spotřebu vody spotřebičů. Stačí, když se přihlásí do Zákaznického účtu.

Na vodovodní síť neustále dohlíží šest lidí

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace sbírá data ze všech instalovaných měřičů ve vodárenských objektech. Ty pak přicházejí do Centrálního vodohospodářského dispečinku k dalšímu zpracování. Dispečink sídlí v areálu bývalé úpravny vody v Brně-Pisárkách a v non-stop režimu v něm pracuje šest lidí. Ti sledují naměřené hodnoty, monitorují dodávky pitné vody, odhalují poruchy na vedení a řídí režimy oprav havárií, případně náhradní zásobování vodou.

Každý den se tak neustále porovnávají naměřené hodnoty průtoků jednotlivými oblastmi. Pokud data nesedí, předpokládá se skrytý únik, a na místo zamíří pátrací skupina. Její pracovníci umí přesně zaměřit skryté poruchy pomocí akustického snímače šumu a korelátoru, tedy přístrojů, které identifikují hlasitost unikající vody, i když je pod hranicí slyšitelnosti.

O tom, že lidé na dispečinku mají co dělat, není s ohledem na velikost vodovodní sítě pochyb. Síť v roce 2017 měřila 1 415 kilometrů, a bylo tak třeba instalovat měřidla na 206 místech. Monitoring takto velké sítě se dá zjednodušit tím, že se rozdělí do menších úseků o třech až dvaceti kilometrech. Rázem vzniklo přes osmdesát oblastí se samostatným měřením.

Smart vodoměry a dálkové odečty vody ve výsledku přinášejí vyšší komfort pro zákazníky i samotné vodárny. Odběratelé určitě ocení online přehled spotřeby vody a všem přijde vhod i varování o nenadálých situacích a únicích.

Plné senzorů jsou i brněnské kanály

Také kanalizační síť je plná senzorů. Některé jsou určeny pro řízení speciálních objektů (retenční nádrže a čerpací stanice), jiné monitorují hodnoty o přítocích do čistírny odpadních vod ze všech částí Brna. Celkem je na pětapadesáti objektech instalováno na 182 senzorů, jejichž měřidla registrují výšku hladiny a rychlost proudění vody včetně její teploty.

 

Převzato z svetchytre.cz