Chytré parkování v L’Escala, Španělsko

L’Escala je město, které se nachází na pobřeží Costa Brava a je značně ovlivněno sezónností a turismem. Díky flexibilnímu a přesnému snímacímu systému pomáhá chytré parkovaní řidičům vybrat správnou možnost parkování dle jejích cílů a parkovací politiky města.

zdroj foto: flickr.com, copyright under CC license, L’Escala (Girona, Spain) Jorge Franganillo 

 

Místní samospráva zaznamenala, jak se v letních měsících počet návštěvníků znásobuje, což mělo za následek problematické dopravní zácpy v centru města, způsobené hlavně vozidly hledajícími parkování. To mělo neblahý vliv na spokojenost místních občanů, podniků v centru a také negativní dopad na image města.

Cílem projektu bylo tedy snížit dopravní zácpy v oblasti způsobené vozidly hledajícími parkování.

Sedm informačních panelů bylo strategicky umístěno u přístupů a na okraji centra města, informujících řidiče o obsazenosti 5 nejdůležitějších parkovišť v centru. Díky informacím na panelech jsou vozidla vedena podle skutečné dostupnosti parkovacích míst, čímž se snižuje zbytečný dopravní tok způsobený hledáním parkování až o 30%. Místní občané jsou spokojeni, protože již neztrácejí čas hledáním parkování a vrátili se znovu do centra, aby nakoupili a podpořili místní obchod. Chytrým řešením parkování ve městě došlo podle webu urbiotica.com ke snížení emisí oxidu uhličitého o 20%.

Řešení obsahuje:

  • bezdrátové parkovací body a počítací senzory pro shromažďování dat o dostupnosti parkovacích míst v reálném čase v různých oblastech,
  • integraci externích údajů o parkování poskytovaných veřejnými a soukromými zařízeními,
  • kvalitní dynamické signální hlášení, které je přizpůsobeno potřebám města,
  • webová a mobilní aplikace pro vedení, správu zařízení a analýzu využití parkovacích míst i prostorů města.

 

Převzato z urbiotica.com a dotaceeu.cz