Chytrý parkovací systém v Benešově. Prodlouží parkovné bez nutnosti návratu k vozidlu.

Každé parkovací místo na Masarykově náměstí, Malém náměstí a v Tyršově ulici je osazeno senzorem, který odesílá bezdrátově informaci o tom, zda je parkovací místo obsazeno. V Benešově je instalováno celkem 155 parkovacích senzorů.

foto: svetchytre.cz

Senzory jsou napájeny baterií, která zajistí jejich provoz po dobu 10 let. Informace o stavu parkovacího místa jsou odeslány do centrální databáze a z ní na informační tabule. Současně jsou zobrazeny na veřejně přístupné webové stránce www.smart4city.cz.
Inovativní na projektu je i vedle klasické platby mincemi s vracením přeplatku možnost modernějšího způsobu platby, a to bezkontaktní platební kartou či aplikací v telefonu nebo tabletu. Mobilní aplikace Smart4City – Parkování je určena pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android, které je možné bezplatně stáhnout z App Store a Google Play.

Aplikace připomene uživateli, kdy bude končit doba, za kterou zaplatil, a zároveň umožní parkovné prodloužit bez nutnosti vracet se k vozidlu. Doklad za parkování přijde uživateli do e-mailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového dokladu, zobrazí všechny parkoviště v mapě a dokáže také navigovat na vybrané parkoviště. Aplikace umožňuje platbu až ze tří zadaných bankovních platebních karet až pro tři zadané státní poznávací značky aut.

Uživatel, který má svůj účet na www.smart4city.cz, může po zadání hesla kontrolovat provedené platby, stáhnout a vytisknout daňové doklady za zaplacené parkovné. Daňový doklad může být vydán za jednotlivá parkování nebo jako souhrnný měsíční daňový doklad (úspora nákladů především pro živnostníky). Městská policie získává lepší informovanost o provozu na parkovišti a může efektivněji kontrolovat zaplacení parkovného. Tento způsob placení parkovného lze nyní použít nejen v Benešově, ale i v Kolíně, Poděbradech a dalších městech.

Systém má i sekundární benefit využití pro město nejen snížením administrativní zátěže, ale i získáním statistických informací o využití jednotlivých parkovacích míst. Tyto podklady umožňují městu kvalifikovanější plánování, např. vyhodnocení, zda počet míst pro hendikepované občany je dostatečný, zda výběr peněz za parkování odpovídá obsazenosti parkoviště, zda kapacita parkovišť odpovídá skutečné potřebě občanů a návštěvníků. Dodavatelem systému byla firma SPEL a.s., která zajistila i financování. Město mělo možnost zkušebního provozu s následnou volbou koupě systému.

 

Převzato z Úřad vlády, Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu SMART city a SMART region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření, 2018.