Čidla v plzeňské základní škole hlídají, kdy je třeba vyvětrat

Škola, kam chodí přes devět stovek dětí, je zateplená a má plastová okna, což sice zlepšilo hospodaření s teplem, zároveň se ale zhoršila cirkulace vzduchu. Pouhé větrání okenními ventilacemi při zavřených dveřích třídy k dostatečné obměně vzduchu nestačí a učitelé na intenzivní větrání zapomínali.

Oxid uhličitý je bez zápachu a člověk ho nerozezná. Když se ale nadměrně zvýší jeho koncentrace, reagují lidé ztrátou pozornosti, malátností, únavou až bolestmi hlavy a nevolností. V přirozeném prostředí je jeho koncentrace kolem 400 jednotek ppm (parts per milion). Přibližně pětina lidí začíná negativně reagovat už při 1000 jednotkách. Senzor, který nechalo město v rámci projektu Smart City dovybavit barevnými diodami, ve výchozím nastavení měří koncentraci každých deset minut.

Na škole je ve všech třídách a dalších prostorách  celkem 38 snímačů. Když koncentrace oxidu uhličitého vzroste na 901 jednotek, změní se zelená kontrolka na oranžovou, při překročení limitu 1500 ppm na červenou. Čidla zaznamenávají vedle koncentrace oxidu uhličitého také teplotu a vlhkost a data odesílají na dispečink. Díky tomu je bude možné dál využít pro tvorbu statistik. Projekt pak radnice vyhodnotí a rozhodne, zda snímače nainstaluje i v dalších školách.

Převzato z svetchytre.cz