Co obnáší mít v obci větrnou elektrárnu

Debaty o přínosu nové čisté energetiky z obnovitelných zdrojů (OZ) nemají konce, přičemž veřejnost se dělí do několika táborů: na zastánce výroby elektrické energie z OZ, na její odpůrce a na ty, kteří na to nemají názor. Nezbývá než se opřít o zkušeností těch, kteří je už s danou technologií získali.

Ilustrační foto zdroj:  Ratfink1973 z Pixabay 

 

V katastru obce Bantice na Třebíčsku je už více než deset let v provozu větrná elektrárna Vestas o výkonu 2 MW. Její existence dnes nikoho nepohoršuje a obec z ní navíc profituje. 

V roce 2003 obec oslovila firma zabývající se větrnými elektrárnami s žádostí o spolupráci při realizaci stavby větrné elektrárny v katastru obce. Společnost pro zastupitelstvo obce i okolních obcí uspořádala zájezd do rakouských obcí, kde již elektrárny stály, a uspořádala také besedu s jejich zástupci a představiteli. Ti hodnotili přínos elektráren pro obec vesměs kladně. Tehdejšího starostu, Jiřího Remeše oslovil typ větrné elektrárny s vyhlídkovým košem, který byl umístěn pod generátorem, avšak tento záměr se nepodařilo zrealizovat.

 

Bantická větrná elektrárna byla uvedena do provozu v roce 2008

Občané obce přijali rozhodnutí pozitivně. Neproběhlo žádné referendum, ale byli svoláni obyvatelé obce, kde jim za účasti budoucího provozovatele bylo vše vysvětleno a jejich dotazy bylo zodpovězeny. Jelikož je stožár elektrárny opravdu daleko od zastavěné části obce, lidé se nemuseli obávat případných negativních vlivů. Proti výstavbě byl pouze jeden občan, zároveň i zastupitel obce. 

 

Příspěvek do rozpočtu obce vždy potěší

Elektrárna má mít životnost 20 let, čili má před sebou nyní v roce 2019 ještě devět let provozu. Obec z výroby elektrické energie také profituje: do rozpočtu dostává ročně 180 tis. Kč. Otázkou je podle tehdejšího starosty Remeše její další provozuschopnost, podle něj bude zrepasována s generálními opravami a bude vyrábět dál. Kdyby měl starosta toto řešení doporučit jiným obcím, poradil by jim, aby se nebály, samozřejmě pokud jim to možnosti dovolují a nenacházejí se např. na území CHKO.

 

Zdroj: Odborný časopis pro veřejnou správu Moderní obec.