Inteligentní světelná signalizace ve Vysokém Mýtě řídí dopravu a zvyšuje bezpečnost

Inteligentní světelná signalizace a související infrastruktura nabízí zajímavé příležitosti, jak zvýšit bezpečnost dopravního provozu ve městech. Již dávno to není pouze záležitost velkých měst. Od srpna 2019 se o jejích přednostech mohou přesvědčit i obyvatelé dvanáctitisícového Vysokého Mýta v Pardubickém kraji.

zdroj foto: WikimediaImages Pixabay

V rámci opravy vozovky zde byla instalována technologie inteligentního světelného signalizačního zařízení s videodetektory sledujícími hustotu dopravy na dopravním tahu Vysokým Mýtem od společnosti AŽD Praha.

Tím bylo zajištěno propojení soustavy tří křižovatek a dvou chodeckých přechodů s cílem vytvoření koordinovaného průjezdu, takzvané zelené vlny. Občanům města by se mělo dopravně ulehčit tím, že jim je nabídnuto více bezpečných alternativ pro průjezd vozidel přes hlavní komunikaci.

Stavba byla specifická především svým rozsahem a umístěním na hlavním dopravním tahu s dopravní intenzitou okolo 22 tisíc vozidel denně. Nově jsou instalována světelná signalizační zařízení (semafory) na dvou průsečných křižovatkách a jednom chodeckém přechodu, spolu s kompletní obnovou jedné stávající světelně řízené křižovatky a přechodu pro chodce.

Sloupy světelného signalizačního zařízení jsou kromě toho připraveny pro plánované osazení restriktivních technologií, jako jsou měření okamžité rychlosti a detekce jízdy na červenou.

V souvislosti s obnovou a instalací nových technologií došlo zároveň na křižovatkách i k částečné výměně veřejného osvětlení a ke zvýraznění všech chodeckých přechodů pomocí bezpečnostního přisvětlení. Součástí projektu, zahrnujícího rovněž stavební část, byla také rekonstrukce povrchů silnice, chodníků a obrub.

Popisované úpravy, které zde proběhly, mají jeden základní cíl: aby lidé dokázali bezpečně překonat bariéru, kterou silnice ve městě vytváří. Pocit bezpečí, který je jednou ze základních lidských potřeb, totiž patří k důležitým a podporovaným hodnotám v dobře spravovaných městech a obcích. Moderní technologie, jako je tato, k němu mohou výraznou měrou dopomoci.

 

zdroj: smartcityvpraxi.cz