Investice do domácích řešení čištění odpadních vod v Maďarsku

V roce 2015 podala obec Csikvánd úspěšnou žádost o podporu v rámci maďarského Programu rozvoje venkova (RDP). To pomohlo vyřešit problémy s čištění odpadních vod, které existovaly již 19 let. Tento projekt se zabýval problémy se sběrem, čištěním a likvidace komunálních odpadních vod a instalací jednotlivých domácích čistíren odpadních vod pro každou domácnost. 

ilustrační foto zdroj: sineko.cz

Csikvánd je osada 500 obyvatel na hranici okresů Győr-Moson-Sopron a Veszprém v západním Maďarsku. Osada trpěla nedostatkem čištění odpadních vod téměř 20 let.
Odsávací zařízení postavená v 60. a 70. letech nesplňovala současné standardy nakládání s odpady a ochrany životního prostředí. Zastaralá infrastruktura odstraňování odpadních vod způsobovala problémy a v okolí se nenachází čistírna odpadních vod, ke které by obec mohla být připojena. Konstrukce samostatné kanalizační sítě nebyla možná, neboť objem odpadní vody vyprodukované v obci nebyl natolik velký, aby byla investice oprávněná. Kanalizační potrubí nebylo zvýhodněné kvůli environmentálním problémům. Místní obyvatelstvo k účelu řešení stávající situace s odpadními vodami hromadí kapitál k od roku 2006.

Cílem této investice související s infrastrukturou byl sběr, čištění a likvidace odpadní vody vyprodukované v každé domácnosti, a to instalací domácí čistírny odpadních vod. A zajištění místního vypuštění vyčištěné odpadní vody.
 

Výsledkem projektu je instalace 128 jednotlivých čistíren odpadních vod na 130 pozemcích v Csikvándu a zlepšené životní podmínky a přínosy pro životní prostředí.

 

Zdroj: https: enrd.ec.europa.eu