Jak využít dešťovou vodu ze střech slavkovského zámku

Současné změny klimatu s méně častými srážkami s sebou přinášejí řadu problémů. Na jedné straně je to nedostatek vody nutné pro růst vegetace a na straně druhé je to potřeba vypořádávat se s prudkými lokálními srážkami. Zámek Slavkov má přitom pro zachytávání srážek výborné podmínky – plochou střech se s ním může porovnávat málokterá historická budova v České republice. Dosud byly srážkové vody ze zámeckých střech a z nádvoří odváděny do kanalizace. Za odvedenou vodu bylo nutné správci této infrastruktury odvádět nemalé poplatky.

V rámci programu SMART JMK byl pracovní skupinou tvořenou zástupci města Slavkova u Brna, Zámku Slavkov, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a ASIO New, spol. s r. o. rozpracován záměr efektivnějšího využití srážkových vod. Experti ze společnosti ASIO New, spol. s r. o. analyzovali místní podmínky a připravili návrh, na základě kterého by bylo možné srážkovou vodu zachytávat do série podzemních nádrží a následně ji využívat pro doplňování vody ve 4 kašnách a pro zalévání vegetace v zámeckém parku.     

Zpracovaný návrh respektuje památkový charakter této lokality i potřeby hospodářského a obchodního využití zámeckých prostor a parku. Realizace naplánovaných aktivit bude závislá na výsledcích jednání s orgány památkové péče a zejména na dostupnosti finančních prostředků. Předpokládané náklady na realizaci opatření by se s využitím 85% dotace z OPŽP měly městu vrátit už do 13 měsíců.