Jak zefektivnit odpadový systém obce? Lipová-lázně zná řešení

Ještě dříve, než vláda schválila návrh souboru nové odpadové legislativy, který předpokládá i uzákonění systému PAYT (v němž občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do popelnice), v Lipové-lázních na Jesenicku k tomuto cíli učinili první konkrétní krok.

ilustrační foto zdroj: jaktridit.cz

V červenci 2019 tam totiž odstartovali projekt Evidence nádob na směsný komunální odpad a bioodpad. Projekt, o nejž se zasloužil zejména pan Jan Prejda, ředitel Obecních služeb Lipová-lázně, p. o., zvítězil v soutěži Komunální projekt roku odborného časopisu pro veřejnou správu Moderní obec, v kategorii Odpadové hospodářství.

 

Adresná evidence všech nádob je základem systému

V Lipové-lázních provedli adresnou evidenci všech nádob na směsný komunální odpad a nádob na bioodpad, přičemž každou nádobu označili QR kódem a zavedli do systému ECONIT. Při každém vývozu nádoby je čtecím zařízením zaevidován výsyp a také zaplněnost nádoby. Evidenční systém zaznamenává každé datum výsypu, konkrétní zaplněnost nádoby a rovněž hmotnost odpadu v nádobě. Sumáře pak přesně určí počet svozů v roce, míru zaplněnosti a celkové množství odpadů.

Tyto informace hodlá obec použít i pro případnou slevu na poplatku za komunální odpad obyvatel obce. Jde o motivační složku, která povede ke snížení množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce.

Po zkušebním provozu získali občané z Lipové-lázní přístup přímo do aplikace ECONIT, kde mohou sledovat, kolik odpadů tvoří, jakou mají evidovanou zaplněnost, a také konkrétní hmotnost sledovaných odpadů. Dlužno dodat, že v obci velmi dobře funguje třídění komunálního odpadu, přičemž uvedené poslední kroky obce by měly napomoci k jeho dalšímu zatraktivnění v očích veřejnosti.

 

Projekt nebyl drahý a je snadno využitelný všude

“Systém adresné evidence je použitelný v každé obci. Je variabilní a lze jeho prostřednictvím evidovat veškeré odpady vznikající v obci. Výhodu systém přináší u často opakovaných pohybů – popelnice, kontejnery, separační kontejnery, pytle s odpadem, přijímané odpady ve sběrném dvoře, odpadkové koše, apod. Přesná evidence umožní upravit systém tak, aby byl optimální a ekonomicky výhodný,” konstatoval v nominaci projektu do soutěže starosta Lipové-lázní Ing. Lubomír Žmolík.

Projekt byl od samého začátku financován výlučně z prostředků obce. Konkrétní náklady byly: 16 074 Kč ročně za užívání aplikace ECONIT, 10 222 Kč na pořízení tiskárny na QR kódy, 1534 Kč za pásky na QR kódy, 1452 Kč za první QR kódy na nádoby, 16 000 Kč za vylepování QR kódů na nádoby (zajistili pracovníci obce). Celkem tedy šlo o 45 282 Kč.

 

Zdroj: Příloha časopisu Moderní obec č. 1/2020