Modernizace technologií MŠ Vážany

Mateřská škola obce Vážany na Vyškovsku sídlí v původní budově školy, která byla v roce 2013 zateplena z prostředků OPŽP. Ostatní technologické zázemí školky je však původní a často nekompatibilní s energeticky úsporným zateplením. Proto se paní starostka zapojila do programu SMART JMK, který jí pomohl nasměrovat k dalším fázím efektivní rekonstrukce.

Projekt se soustředil na posouzení možností rekonstrukce systému vytápění, řízeného větrání, nakládání s dešťovou vodou, rekonstrukce osvětlení, využití prvků pro šetření s pitnou vodou a energetického managementu. Vznikla tedy přehledná analýza variantních řešení definujících nejen vstupní investice, ale především potenciál úspor v čase. Dané technologie totiž nebyly posuzovány pouze dle funkčních parametrů, ale hlavně s důrazem na reálné potřeby a spotřeby budovy mateřské školy. Expertního posouzení se ujal odborník z Partnerství, o.p.s., který na společném jednání vedení obce a místních zainteresovaných občanů zdůvodnil navržená opatření. Obec Vážany mají snahu řešit rekonstrukci především za pomoci aktuálních dotačních titulů, anebo postupně menší akce svépomocí. Výsledky projektu však pomohly v nezávislém zorientování v příležitostech moderních technologií a motivovaly k dalších realizačním krokům.