Možnosti rozvoje elektromobility v českých obcích

Obce jsou v současné době motivovány v otázkách elektromobility především Ministerstvem životního prostředí, který již počtvrté vyhlásil dotační výzvu na podporu při pořízení elektromobilu i dobíjecí infrastruktury. Podrobnosti se můžete dočíst zde.

To však není jediný benefit, ze kterého může daná obec profitovat, je třeba uvažovat v širších souvislostech. Vyjma vlastních potřeb, které mohou být zastoupeny např. potřebou snížit emisní a hlukovou zátěž nebo nižšími provozními náklady obecních dopravních prostředků či komunální techniky, nelze zanedbat i efekt pro širokou veřejnost. Tím máme na mysli možnost využívat dobíjecí stanici všemi účastníky provozu, od uživatelů elektroaut a elektroskůtrů až po elektrokola a e-koloběžky, samozřejmě za zvolení odpovídajícího technologického řešení dobíjecí infrastruktury. To bude mít efekt nejen pro občany daného sídla, ale též pro jeho návštěvníky. S ohledem na již dnes patrný boom elektrokol či e-koloběžek lze tímto opatřením stimulovat cestovní ruch. Největší efekt vybudování dobíjecí infrastruktury bude mít u obcí ležících na hlavních dopravních tazích a křižovatkách či u obcí, které mají dobré předpoklady pro turismus.

Důležité je si uvědomit, že obec nemusí být vždy tím hlavním investorem. Část evropských peněz určených na výstavbu (rychlo)dobíjecích stanic je určena odborným subjektům, rozumějte především energetickým společnostem, se kterými je možné navázat spolupráci a např. zprostředkováním vhodného místa, jednáním s vlastníkem vhodného místa či pomocí s nezbytnou byrokracií napomoci lokalizaci dobíjecí infrastruktury ve vaší obci. Pořízení takové stanice i vlastní provoz je pak čistě v režii soukromé společnosti a obec těží jen z benefitů její lokalizace v dané obci.

Příkladem takto uvažující obce je Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, zhruba dvacetitisícové město ležící na důležitém dopravním tahu z Prahy na Liberec. Jak uvedl radní tohoto města pro časopis Moderní obec Petr Soukup, radnici přišlo zvláštní, že doposud žádná taková dobíjecí stanice u dálničního tahu D10 neexistuje. Soukup tak oslovil 3 energetické společnosti, z čehož jedna projevila o záměr zájem. A protože radnice nedisponuje žádným pozemkem u dopravní tepny, zprostředkovala jednání mezi soukromými vlastníky vhodných nemovitostí u dálnice a energetickou společností. Vstřícně se k záměru postavil majitel stravovacího zařízení, kterého zaujala možnost prezentace firmy jako pokrokové nabízející perspektivní technologií a pohon budoucnosti. Dalším chystaným záměrem je vybudování menší nabíjecí stanice určené mj. i pro výše zmíněná elektrola či e-koloběžky. Investice je opět v rukou energetické společnosti, město pak poskytne vhodný pozemek.