Na Brněnsku funguje svazková mateřská škola

Na prstech jedné ruky by zatím bylo možné spočítat svazkové mateřské školy v celé republice. Patří k nim i Svazková MŠ VENKOV Železné v okrese Brno-venkov. Dvoupodlažní novostavba mateřské školy jako projekt šesti obcí – Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín a Hluboké Dvory – začala fungovat pro padesát dětí ve dvou třídách předloni v září.

foto zdroj: dsotisnovsko.cz

Jak uvedl starosta obce Železné a předseda výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Jihomoravského kraje Radomír Pavlíček, hlavním důvodem výstavby byla neexistence mateřských škol a nedostatečná kapacita okolních obcí k umístění přespolních dětí. Dalším z důvodů byl vzrůstající počet obyvatel v daných obcích vlivem intenzivní výstavby nových rodinných domů a vznikem dalších zástavbových území.

Vybudováním svazkové MŠ se zlepšila občanská vybavenost všech zapojených obcí. Vyřešil se problém s umísťováním dětí do školek v okolních obcích, které již měly naplněnou kapacitu, takže rodiče do těchto obcí často svým dětem přehlašovali trvalé bydliště, aby lépe vyhověli přijímacím kritériím a zvýšili šanci na umístění svých dětí do MŠ.

V samotné obci Železné si od projektu také slibují, že nová svazková mateřská škola přispěje k příliv nových zájemců o kulturní akce, které obec během celého roku pořádá. Nabízí se přitom také jistá míra spolupráce svazkové mateřské školy s místním Volnočasovým centrem Ráček a obecní knihovnou.

“Projekt Svazkové MŠ VENKOV Železné je prvním zařízením tohoto typu v Jihomoravském kraji. Mohl by ses tát vzorovým řešením pro další, zejména venkovské obce a regiony, které mají společný problém s kapacitou škol. Pro vznik naší svazkové školy jsme se inspirovali z několika málo projektů, které jsou již v České republice v provozu, například ve svazcích obcí Údolí Desné nebo Karlovarský Venkov, ” uzavřel starosta Radomír Pavlíček.

 

zdroj: Příloha časpoisu Moderní Obec č. 1/2020, Komunální projekt roku 2019