Náměty na zlepšení hospodaření s vodou v zábavním vědeckém parku VIDA!

Nad efektivnějším hospodařením s vodou se zamýšlí také v zábavním vědeckém parku VIDA! v Brně. Některé exponáty přímo demonstrují pozoruhodné vlastnosti vody a ukazují možnosti jejího využití. Zároveň je celá budova zábavního centra opatřena střechou o ploše bezmála 5 000 m2.  Pro zajištění provozu exponátů je z provozních a hygienických důvodů využívána pitná voda, která ovšem prozatím končí v kanalizaci.

V rámci programu SMART JMK připravili experti ASIO New, spol. s r. o. návrh, díky kterému by voda z exponátu Koryto řeky a srážková voda ze střechy přístavby a zastřešení pódia venkovní expozice mohla být využita pro údržbu vegetace ve venkovní expozici. Závěry studie budou podkladem pro přípravu navazujících stavebních etap venkovní expozice.

Studie také prokázala, že srážkové vody z ploché střechy hlavního pavilonu bohužel není možné efektivně využít, protože potřebné stavební úpravy spojené s odvodem dešťové vody by byly v současné době příliš nákladné.