Obecní sál a knihovna v Ostopovicích

V Ostopovicích u Brna se budova obecní knihovny nachází v malém domku, původního socialistického skeletu, přímo pod příkrým svahem místní Přední hory. Stavební projekt na samotnou knihovnu a doplnění o prostor obecního sálu původně řešil rekonstrukci standardním způsobem. Iniciativou starosty obce a programu SMART JMK došlo k přepracování na energeticky efektivní rekonstrukci se zvážením nejmodernějších technologií.

Vizualizace rekonstrukce na knihovnu a obecní sál v Ostopovicích

Morfologie a dispozice bezprostředního okolí významně ovlivňují fungování budovy. Při uvažování a kalkulaci změny systému vytápění muselo být upuštěno od tepelných čerpadel. I z důvodu efektivnější provozu nárazové potřeby vytápění byly nakonec upřednostněny plynové kotle. Do systému tepelného komfortu, ale i komfortu přirozeného vzduchu, byla zapojena vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Výrazně bylo posíleno zateplení obálky budovy, výplně otvorů, tzn. oken a dveří, a rovněž bylo doplněno flexibilní venkovní stínění. Na všechny ploché střechy byly navrženy extenzivní či polointenzivní zelené skladby s maximálním množstvím substrátu. Zvažované využití dešťové vody nakonec nebylo doporučeno z důvodu zvýšených nákladů na uložení podzemní nádrže ve skalním podloží, resp. jiných alternativ. Z důvodu problematického oslunění pod svahem a nerovnoměrností spotřeby elektrické energie bylo také upuštěno od fotovoltaického systému.

Aktuálně se stavební projekt nachází ve fázi zisku stavebního povolení s perspektivou realizace v průběhu roku 2020-2021.