Olomouc vsadila na chytré koše. Lisují odpadky a samy nahlásí, že jsou plné.

Dva chytré koše radnice zkušebně umístila v rušném prostoru před hlavním vlakovým nádraží. Třetí pak slouží v centru města na třídě Svobody. Nádoby SmartBe si od specializované firmy dočasně zapůjčily Technické služby města Olomouce. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení.

 
Chytrý odpadkový koš využívá technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. „Vlastní lisovací mechanismus si dokáže poradit s kapacitou až 25 kilogramů odpadu, ve výbavě má solární napájení a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky,“ uvedl náměstek pro oblast smart city Matouš Pelikán.
 
Důležitým ukazatelem zkušebního provozu chytrých nádob budou informace o tom, jakým způsobem smart technologie ovlivní četnost vývozů oproti standardním nádobám. Následně pak bude potřeba propočítat ekonomiku provozu a finanční náklady na případné pořízení košů včetně celkové návratnosti investice.
 

Převzato z svetchytre.cz