Participativní rozpočet města Semily

Participativní rozpočty umožňují lidem podílet se na rozvoji města častěji, než jednou za čtyři roky při komunálních volbách. Projekty, které lidé navrhují do participativního rozpočtování, zároveň slouží jako podněty pro vedení města.

zdroj foto: investice.semily.cz

Semily jsou město o velikosti asi 8 300 obyvatel a participativní rozpočet se zde využívá od roku 2015. Od počátku město uvolňuje 1 mil. Kč ročně, což představuje zhruba 3 % kapitálových výdajů města. Již několikrát byl navíc realizovaný projekt, který nezískal dostatečný počet hlasů, ale pro město byl natolik inspirativní, že byl zrealizován nad rámec participativního rozpočtu. Nevýhodou participativního rozpočtování může být počáteční nedůvěra spojená s nižší účastí hlasujících, což v důsledku znamená, že o vítězi rozhoduje menšinový počet obyvatel. Metoda je však založena na demokratickém principu a motivuje ostatní občany více se zajímat o veřejné dění.

Zdroj: Tomáš Sábl, místostarosta města Semily, v měsíčníku Pro města a obce; https://investice.semily.cz