Protipovodňová a protipožární nádrž na Slovensku bojuje s extrémy počasí

Změna klimatu může mít významný dopad na místní ekonomiky, protože extrémní povětrnostní události, jako jsou silné srážky a lesní požáry, se objevují stále častěji. Za účelem ochrany oblasti kolem města Krupina na Slovensku byla z programu rozvoje venkova financována výstavba vodní nádrže na břehu potoka Vajsov.

ilustrační foto zdroj: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Silné deště ovlivňují celé území Slovenska, město Krupina zažilo povodně způsobené silnými dešti v roce 1999. Kvůli vysokému riziku při opakovaných povodních byla naléhavá potřeba výstavby protipovodňové ochrany a hasicí nádrže. Nádrž hraje nyní klíčovou roli při prevenci povodňových škod v okolí města. Úprava malých vodních toků, v tomto případě potok Vajsov, přispívá k biologické rozmanitosti, sekvestraci uhlíku a přizpůsobení se změně klimatu. Nádrž přispívá také k udržitelnému hospodaření s lesy, protože zabraňuje erozi půdy a zadržuje vodu v lese.

ilustrační foto zdroj: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Více informací o projektu naleznete v angličtině na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova enrd.ec.europa.eu