Rekonstrukce kulturního domu v Kostelci u Kyjova

V Kostelci u Kyjova se zabývají rekonstrukcí rozsáhlého objektu kulturního domu, ve které mj. sídlí i obecní úřad a pošta a objekt slouží k pořádání kulturních i sportovních akcí. Ve „hře“ je i možnost provizorního využívání objektu jakožto tělocvičny pro ZŠ a MŠ, která v obcí prozatím chybí. Objekt umístěný na začátku obce ve směru od Kyjova tak má pro obec strategický význam. V minulosti byla již za pomoci prostředků EU řešena „obálka“ budovy, tedy zateplení, zdroj tepla a otopná soustava však zůstaly původní (40 let starý plynový hořák s rozvody horkého vzduchu po objektu). Před obcí stojí nelehké rozhodnutí, jaké technologické řešení s ohledem na současný a plánovaný provoz zvolit, aby bylo co nejefektivnější z pohledu uživatelského, energetického i ekonomického.

Tomuto rozhodnutí se rozhodl napomoci program SMART JMK. Byl osloven nezávislý odborný řešitel (tým expertů na stavební a energetickou problematiku), který vypracoval hned 3 varianty technologického řešení vč. ocenění finanční náročnosti investice i provozu a možnosti usilovat o dotační zdroje. Všechny varianty jsou posunem oproti stávajícímu stavu, 1. a 2. varianta zejména co se týče energetických a finančních úspor, 3. varianta pak zejména v kvalitě vnitřního prostředí pro různorodé aktivity.

1. varianta představuje pouze doplnění stávajícího teplovzdušného systému o regulaci, 2. varianta spočívá ve výměně zdroje tepla za plynový kondenzační kotel vč. vybudování navazujícího otopného systému a 3. varianta spočívá ve výměně zdroje tepla za systém 2 vzduchotechnických jednotek (zvlášť pro obě funkčně nezávislé zóny KD) doplněný o tepelné čerpadlo jakožto zdroj chladu. Každá z variant má své pro a proti, obec se tak může s rozmyslem rozhodnout dle svých priorit.

Chytrost zvoleného řešení oproti konvenčnímu přístupu oslovením dodavatelského subjektu spočívá v nezávislém expertním posouzení bez faktoru prodat své řešení/produkt, ve variantním řešení zohledňujícím stávající i budoucí provoz vč. vyčíslení orientační nákladovosti jednotlivých variant (investiční, provozní) a ve vyjádření k možnosti usilovat o dotační zdroje. Tento přístup podpořený z programu SMART JMK umožní obci Kostelec kvalifikovaně se rozhodnout o zamýšlené investici a maximalizovat efektivitu vynaložení veřejných prostředků, což je v době ekonomické nejistoty obzvláště důležité.