Rekonstrukce veřejného osvětlení městyse Běhařovice

Městys Běhařovice se sestává ze tří místních částí – Běhařovice, Stupešice, Ratišovice. I z toho důvodu je veřejné osvětlení rozdrobené, s různou úrovní stáří, s mnoha světelnými vlastnostmi, ale i specifickými lokálními potřebami. Bylo tedy provedeno podrobné měření každého typu svítidla a definována potřeba systematického přístupu k jejich rekonstrukci.

Městys Běhařovice má celkem 378 obyvatel. V katastru Běhařovic se nacházejí komunikace tříd M, C a P. Ve večerních a ranních hodinách lze tyto komunikace zařadit do 3 až 5. třídy. Mezi 21. hodinou večer a 5. hodinou ráno vytíženost všech komunikací výrazně klesá, je tedy opodstatněné využít možnost změny přeřazení až o 2 třídy níže, jak umožňuje norma. V obci Běhařovice se nachází 30 ks svítidel VO na sloupech E-ON. V místních částech Stupešice a Ratišovice je stav obdobný, rovněž po 30 svítidlech VO. Celkem se v městysu nachází cca 90 světelných bodů veřejného osvětlení. Program SMART JMK, do kterého byl záměr Běhařovic zařazen, si zde vytkl cíl racionalizovat a zobecnit principy rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích. Výsledky tohoto projektu jsou veřejné a k použití dalším obcím řešící obdobné otázky.

Ve veřejném osvětlení městyse Běhařovice převládají světelné zdroje s teplotou chromatičnosti 3000K, čili se značným podílem modré a zelené složky. Ojediněle se vyskytují světelné zdroje s CCT vyšší (LED 4000K) nebo nižší (vysokotlaká sodíková výbojka). Intenzita většiny světelných zdrojů, tj. zářivkových, se v průběhu večera a noci nemění. Nově instalované LED zdroje mají předřadníky s programem AstroDIM, který umožňuje ztlumit intenzitu světla v době nízkého provozu na komunikacích.

Nově osazené LED zdroje s CCT 3000K a značným podílem modré a zelené složky světla

Měření a doporučení provedl expert na zdravé svícení Hynek Medřický. Po podrobné analýze světelných zdrojů bylo městysu doporučeno pokračovat v nahrazování zastaralých zářivkových zdrojů LED světelnými zdroji, které umožňují stmívání programem AstroDIM. Nejvhodnější je využití biodynamického principu, tedy osazení LED zdrojů s dvojí barvou světla. Během večerních a ranních hodin (16-21:00 h, 06-07:30 h), kdy je účelné dosáhnout vysokého indexu barevného podání, svítí biodynamické zdroje velmi teple bílým světlem LED 2700K, které umožňuje účastníkům dopravního ruchu plnou a ničím nezkreslenou zrakovou orientaci. V současnosti se již běžně vyrábějí LED zdroje 2700K s účinností a barevným podáním dosahujícím stejných hodnot jako CCT 3000K. Tyto LED zdroje 2700K jsou ve standardní nabídce dodavatelských firem. Zdroje světla s velmi teplou barvou světla, CCT 2700K, mají výrazně menší negativní účinky na volně žijící živočichy, zejména hmyz a drobné obojživelníky a savce, pro které je světlo po setmění (v zimních měsících už po 16. hodině) škodlivé a významně snižuje jejich početní stavy. Mezi hmyzí druhy, jejichž populace světlo v noci ohrožuje, patří také významní opylovači. Velmi teple bílá barva světla, CCT 2700K, také oproti CCT 4000K a 3000K méně oslňuje a přispívá tak ke zrakovému komfortu chodců i motoristů.

V době nočního klidu, kdy je provoz na komunikacích velmi nízký, se biodynamické LED osvětlení přepne na širokospektrální oranžový zdroj, tzv. PC amber, který nejméně zatěžuje cirkadiánní systém lidí i ostatních živočichů, protože nevyzařuje modrou a zelenou část spektra. Vizuální orientace v osvětlení LED PC amber zdroji je výrazně lepší než ve světle vysokotlakých sodíkových výbojek, energetická účinnost LED PC amber zdroje je také vyšší a zdroj navíc umožňuje řízení programem AstroDIM včetně tlumení uprostřed noci. Jako alternativní řešení bez biodynamiky použít LED světelné zdroje nevyzařující modrou a zelenou složku světla, tedy LED PC amber, svítící v průběhu celého večera a noci a stmívané programem AstroDIM.

Běhařovicím bylo rovněž doporučeno nepřekračovat za žádných okolností normu a v zařazení komunikací do tříd brát v potaz pokles dopravního ruchu v nočních hodinách. V průběhu pozdního večera a noci použít na všech místech automatické stmívání prostřednictvím Astro programu, které nově instalované LED zdroje umožňují. Pro dobu, než dojde k nápravě nevhodných parametrů VO (obsah modré a zelené složky, přesvětlenost), je dobré informovat občany o důležitosti ochrany před vnikáním světla v noci do oken ložnice.

Na základě provedení nezávislého průzkumu a baterie obecných doporučení již městys zahájil jednání o pořízení nových světelných zdrojů.