Snížení nákladů na energie pro zavlažování ve Španělsku

Aby se snížily vysoké energetické náklady, které vyplynuly z  energetického auditu provedeného v roce 2013, na zavlažování pro družstvo Nuestra Señora de la Carrodilla de Estadilla ve Španělsku, byly provedeny dvě investice pomocí podpory RDP (Rural Development Programme) Program pro rozvoj venkova Evropské komise. 

zdroj ilustrační foto: pexels.com

Jednalo se o rozšíření nádrže s cílem získat více vody pro zavlažování v období, kdy jsou ceny elektřiny nižší (noční hodiny a víkendy), a instalaci fotovoltaické solární farmy k výrobě levné energie pro vodní čerpadlo nádrže.

Výsledkem projektu by měla být úspora energie až o 40% oproti současnému účtu za elektřinu. Díky využití sluneční energie jsou zřejmé přínosy pro životní prostředí, což znamená snížení emisí CO2 do atmosféry využitím obnovitelného a šetrného zdroje energie k životnímu prostředí. Předpokládá se, že sluneční energie bude představovat přibližně 30% celkové energie využité družstvem k zavlažování (přibližně 193 Mwh / rok). Přístup k alternativním zdrojům energie bude znamenat vyšší odolnost vůči kolísání cen energie.

Očekává se, že hospodářská výkonnost družstva se zlepší díky sníženým nákladům na elektřinu.

 

Více informací o projektu naleznete v anglickém jazyce na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova enrd.ec.europa.eu