Studie řeší problém nárazové dopravy v Lednici v duchu SMART VILLAGE

Obec Lednice ležící v Lednicko – valtickém areálu se potýká s vysokou, a především nárazovou individuální automobilovou dopravou způsobenou značnou turistickou návštěvností. Nejvíce exponovanými měsíci jsou květen a letní prázdniny; ročně Lednici navštíví odhadem 0,5 mil. turistů. Navrhovaným řešením je sběr “tvrdých dat” z dopravy v obci a jejich následná evaluace s návrhy implementace chytrých technologií. 

 

zdroj foto: Ing. Martin Pípa

 

Obec v současnosti disponuje systémem zpoplatněných parkovišť vč. jednoho centrálního, který dále doplňují soukromá parkoviště k ubytovacím a gastronomickým zařízením.

Chybí sofistikovaný a funkční naváděcí systém a ve špičkách i dostatečně kapacitní parkoviště, kdy automobily musejí být naváděny fyzicky na provizorní parkoviště. Parkování v obci mimo vyhrazená parkoviště je pro návštěvníky zakázáno.

Obec rovněž projevila do budoucna zájem o komplexnější přístup v oblasti užití chytrých řešení a pokročilých technologií s tematickým přesahem od dopravy k problematice energetických úspor (např. veřejné osvětlení) či odpadového hospodářství.

 

Návrh řešení – Studie odborníka z Centra dopravního výzkumu

Studie zdůrazňuje potřebu koncepčního uchopení problematiky chytrých řešení,  především nezbytnost sběru „tvrdých“ dopravních dat, které jsou klíčové pro zadání a následné vlastní řešení  problému (tj. zejména výběr a užití vhodné technologie), ale i pro věcnou diskusi s veřejností.

K zajištění sběru dat může posloužit široké spektrum technologických řešení, od indukčních smyček, přes geomagnetické detektory až po kamerové systémy. Každá technologie má své pro a proti a studie jednotlivé výhody a nevýhody názorně popisuje.  

Hlavním přínosem studie je doporučení směřované představitelům obce, jaké konkrétní kroky pro realizaci technologických řešení mapujících dopravu v místě uskutečnit, a to vč. finančního ocenění (nákladovosti) a popisu využití těchto technologií (tj. jaká se získají data a k čemu mohou obci sloužit).

Předpokládá se i další využití těchto technologií do budoucna (monitoring obecního majetku, problematika dopravy v klidu – parkování ve vazbě na naváděcí systémy, mobilní a webové aplikace pro návštěvníky podávající informace o možnostech parkování, apod.).

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, projektový záměr Budování komplexního systému SMART CITY/VILLAGE v rámci programu SMART JMK