V Meclově chodí děti do školy už bezpečně

V obci Meclov v okrese Domažlice v jihozápadních Čechách myslí na děti a jejich rodiče. Před budovou mateřské školy byla vybudována parkovací místa pro rodiče a návštěvníky školy a upraveno přilehlé prostranství parkovou úpravou.

foro zdroj: obecmeclov.cz

Prostor za základní školou byl zpevněn a vytvořila se místa pro parkování zaměstnanců školy. Přilehlý pozemek, na kterém se nacházely základy bývalých fotbalových kabin, byl rekultivován tak, aby ho mohli využívat žáci obou škol pro výuku. Byla opravena cesta přiléhající k oběma budovám a byly vybudovány nové chodníky a vyměněn asfaltový povrch. Okolí obou škol bylo nově oploceno.

Hlavním přínosem je především zvýšení bezpečnosti všech, kteří uvedené prostory užívají – zaměstnanci školy, žáci, rodiče, návštěvníci školy, ale i občané, kteří projíždějí kolem škol do navazující obytné zóny. “Po zateplení budovy mateřské školy a rekonstrukci sociálního zázemí a kuchyně začali rodiče a pedagogové volat i po opravě okolí kolem škol. Dříve se na úzké ulici mísili lidé s auty převážejícími děti, rázem byla ucpaná celá vozovka a vznikaly nebezpečné situace. Pro zachování bezpečnosti v okolí škol nezbylo než akci financovat z vlastních prostředků. Nová komunikace, parkoviště, úprava zahrady a nové oplocení školy a školky se svým vzhledem rázem staly ozdobou celé obce. Upravený pozemek za školou umožní žákům praktickou výuku mimo školu,” popsala projekt starostka obce Pavlína Kaufnerová, která projekt vedla a spolupracovala se zastupiteli a zaměstnanci školy. Dále jednala s veřejností a rodiči dětí, které se zapojili do realizace. 

Úpravy byly prováděny během let 2017 až 2019, vyšly na 4 249 973 Kč a vše bylo hrazeno pouze z rozpočtu obce Meclov. Projekt byl konzultován s rodiči a zaměstnanci školy. Některé úpravy iniciovali také samotní žáci. 

 

Zdroj: Příloha časopisu Moderní Obec č. 1/2020, Komunální projekt roku 2019