Ve Zruči nad Sázavou měří chytře a rychle

V roce 2018 proběhla v základní škole, základní umělecké škole a ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou na Vysočině instalace senzorů na měření oxidu uhličitého, vlhkosti a teploty. Dále se v těchto prostorách namontovala teplotní čidla, která umožňují ovládat vytápění škol po jednotlivých pavilonech.

Foto zdroj: mesto-zruc.cz

Spotřebiče – elektroměry, vodoměry – jsou rovněž osazeny měřením, měří se i spotřeba tepla. Správce budov tedy vidí online aktuální spotřeby elektřiny, vody a topení. Má tím pádem dokonalý přehled.

Stav oxidu uhličitého je také monitorován, a pokud je vydýcháno, učitelé jsou upozorněni a následně se vyvětrá. Tím se zabrání nadměrné únavě dětí i dospělých. Projekt umožňuje také řídit vzduchotechniku, stahovat opony, koše a rozsvěcet osvětlení ve sportovní hale. Vše je na serveru, je možnost ho ovládat přes počítač či mobil. Projekt stál 695 tisíc Kč bez DPH a byl placen z rozpočtu města. Může se uplatnit téměř všude, kde dochází k odběru energií.

Zástupce firmy Flowbox s. r. o., pánové Tomáš Bělina a Tomáš Rendla se ponejvíce zasadili o realizaci projektu. Přesvědčili spolu se starostou města Martinem Hujerem, který byl myšlence nakloněn, zastupitele města o smysluplnosti a užitečnosti projektu.

 

Jaké výhody projekt měření energie přináší?

  • Dohled nad energiemi
  • Archivace spotřeb
  • Rychlé přenastavení např. vytápění
  • Upozornění např. na protékající vodu
  • Zlepšení a zrychlení obsluhy opon, košů, rozsvícení a zhášení ve sportovní hale
  • Úspora energií
  • Vše na jednom místě
  • Obsluha na “dálku”
  • Do projektu lze přidávat další objekty

 

Zdroj: příloha časopisu Moderní obec č. 1/2020