Tvorba mokřadů ve Švédsku řeší eutrofizaci

Eutrofizace označuje jev, kdy je zdroj vody díky odtoku z  půdy příliš obohacen minerály a živinami. To vyvolává nadměrný růst rostlin a řas a může vést k vyčerpání kyslíku ve vodním zdroji. Některé oblasti jsou citlivější nebo více vystaveny přetížení dusíkem a fosforem a jednou z nich je oblast Blekinge v jižním Švédsku.

foto: flickr.com

Vytváření mokřadů v zemědělské krajině může být způsob, jak snížit odtok živin do vodních zdrojů. Během projektu Greppa Näringen se vlastník půdy Anders Ericson na základě těchto informací rozhodl mokřady vytvořit. Mokřad pomůže chránit vodu toku Västra Orlundsån před eutrofizací vázáním fosforu a přeměnou zachyceného dusíku na plyn.

Díky výsledkům projektu se ve vytvořených mokřadech a okolních oblastech daří mnoha různým druhům rostlin a zvířat. Vzhledem k tomu, že tento druh biotopu je v okolní krajině vzácný, očekává se, že mokřad pomůže zvýšit biodiverzitu. V rámci tohoto projektu je možné regulovat průtok vody dovnitř a ven z mokřadu, a tím pádem lze mokřad v případě potřeby použít k ukládání vody pro zavlažování.

Více informací o projektu naleznete v angličtině na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova enrd.ec.europa.eu