Vzkaz z Vendolí dalším obcím: i kdyby pouze jeden hektar …

Dokonce jen jediný hektar pestré směsi dřevin a křovin s motýlí loukou je dostatečně působivým přírodním klenotem. Ve Vendolí na Svitavsku však takových postupně zalesněných pozemků mají na pět desítek! Projekt Stabilizace krajiny a podpora její biodiverzity byl místostarostou Jiřím Pandulou přihlášen za celou obec a verdiktem hodnotitelské komise zvítězil v kategorii Ekologický projekt roku v soutěži Komunální projekt roku časopisu Moderní obec.

ilustrační foto zdroj: pixabay.com

 

Ve Vendolí předběhli dobu, to o čem se i v souvislosti s řadou suchých let a přemnožením kůrovce diskutuje teprve v posledních letech, totiž o rizicích spojených se smrkovou monokulturou, si v této malé východočeské obci s tisíci obyvateli uvědomovali dávno předtím. 

“Od počátku projektu nám nešlo pouze o výsadbu monokultur, ale o co nejpestřejší směsi dřevin,” vysvětluje Jiří Pandula, místostarosta obce a její odborný lesní hospodář. “Následovaly výsadby křovin, bobulovin a peckovin v okrajích těchto nových porostů. Vytvořili jsme také osm umělých tůní na vodu. Velice se osvědčily, zvláště v horkém a suchém roce 2018, kdy se od nich zvěř a ptactvo doslova nehnuly.”

Rozsáhlé původní lány chemicky ošetřovaných zemědělských monokultur tak byly díky prozíravosti vedení obce vystřídány pestrými směsi dřevin, jako jsou kupříkladu lípa, třešeň, buk, dub, javor, jilm, jedle bělokorá, aj. V okrajích porostů naopak najdete mirabelky, třešně, jeřáby, keřové višně, i jedlý kaštan, lísku a ořešák královský. Ve Vendolí se osvědčil také výsev bylinných směsí pro motýly a hmyz.

 

Nejen ekologický přínos

A nejde jen o ekologický význam projektu, který odstartoval až neskutečný nárůst biodiverzity. Je až šokující, jak rychle se příroda dokáže s trochou pomoci rychle zotavit. Jednoznačně pozitivní jsou dopady projektu na čistotu podzemních vod. Zřejmý je i společenský přínos, ale i sociální rozměr projektu. Lidé směřují na vycházky právě do těchto zalesněných partií, výsadby a následná údržba po dobu pěti let poskytly pracovní příležitosti řadě místních obyvatel. Mladí lidé z obce si na brigádách v lese vytvářejí pozitivní vztah k těmto rozsáhlým výsadbám i do budoucna.

 

Zkusme to i jinde

Financování projektu bylo podpořeno dotacemi z Programu rozvoje venkova v období 2007 – 2013. “Obcí, které vlastní zemědělskou půdu, není málo a je pouze na jejich zastupitelstvech, zda se také pokusí o něco podobného. Třeba i v menším a pouze ze svých zdrojů,” uzavírá Jiří Pandula.“Doba, kdy bylo možné půdu levně nakoupit, je už minulostí. Ale i jeden hektar pestré směsi dřevin a křovin s motýlí loukou je dostatečným přírodním klenotem. Zvláště v případě, že tak učiní většina obcí.”

 

Zdroj: příloha časopisu Moderní obec č. 1/2020