Bioplynová stanice v Jetřichovci

Výrobně-obchodní družstvo Jetřichovec patří k největším zemědělským podnikům na Pacovsku. Družstvo se muselo diverzifikovat, aby stabilizovalo svůj příjem a pomohlo jej chránit před kolísavými zemědělskými cenami. Financování z Programu rozvoje venkova pomohlo ve dvou fázích s instalací bioplynové stanice se čtyřmi digestory a dvěma hlavními generátory.

zdroj foto: vodjetrichovec.cz

Zvířata chovaná v rámci družstva poskytují vstupy do bioplynové stanice ve formě kejdy; kukuřice se zde pěstuje hlavně na siláž. Družstvo je nyní soběstačné v oblasti obnovitelného zdroje energie a může přebytečnou elektřinu prodávat do sítě. V rámci projektu vzniklo zařízení na výrobu bioplynu o kapacitě 1 153 kwh, které vyrábí dostatek elektřiny pro pokrytí potřeb družstva a přebytečná energie se prodává do národní elektrické sítě.

Výnosy z bioplynových stanic představují jednu třetinu celkových příjmů družstva. Družstvo také vyřešilo ekologický problém nakládání s kejdou z prasečího chovu.

Na základě zkušeností je doporučeno nejlepší siláž používat pro krmení hospodářských zvířat, zatímco siláž nižší kvality je vhodné využít v bioplynové stanici. Kejda by měla být převedena co nejrychleji do zařízení na výrobu bioplynu, aby se minimalizovaly emise. Zařízení na výrobu bioplynu potřebují ale také kukuřičnou siláž, takže by mělo být pečlivě zváženo, kde bude bioplynová stanice vybudována.

Zdroj: enrd.ec.europa.eu