Smart Parks for the Future

Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak i k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní. 

Výzva je zaměřena na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury (opatření pro průmysl 4.0., ekologická a dopravní opatření), regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou (v hospodářsky a sociálně ohrožených území dle SRR 21+). Oprávněnými žadateli jsou obce a kraje na území celé ČR. Maximální výše dotace je 30-70 % způsobilých nákladů dle velikosti žadatele.

Intervence státu v rámci budování inovativních podnikatelských parků přispěje k lepší připravenosti české ekonomiky na nástup průmyslu 4.0, zlepšení atraktivity podnikatelského prostředí zejména pro umístění investic s vysokou přidanou hodnotou a malých a středních podniků, vyrovnání regionálních disparit a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Tato infrastruktura je uživatelům nemovitostí dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek. 

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.