Starostové konzultovali rekonstrukci obecních budov

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy zorganizovala 18. srpna 2020 v Kostelci u Kyjova workshop s názvem Energeticky efektivní rekonstrukce obecních budov. Do místního kulturního domu, který se tematicky rovněž chystá k rekonstrukci, se sjelo 22 účastníků, aby si vyměnilo praktické a odborné zkušenosti s moderní rekonstrukcí, rovněž i novou výstavbou, obecních budov. RRA JM pro tuto akci zajistila 4 nezávislé odborníky. Ti se starostkami a starosty konzultovali ve 4 pracovních skupinách jejich projekty, studie a záměry a snažili se společně najít cestu k výsledku odpovídajícímu aktuálním trendům ve stavebnictví.

Tématy byla výhodnost instalace různých systémů vytápění, úspory dosažené zateplením, správným využitím režimu budovy, konstrukčním vlastnostem objektů, ale i celkové úspory dosažitelné využíváním dešťové vody, fotovoltaickými systémy nebo dalšími drobnými úsporami. Důležitým aspektem navrhovaných opatření bylo vždy posuzování výše investice a dlouhodobých provozních nákladů. V úzké souvislosti s rekonstrukcí obecních budov je také problematika regenerace brownfieldů, čemuž byla na workshopu rovněž věnována značná pozornost. V neposlední řadě také byly na jednotlivé investiční akce doporučeny dotační zdroje z evropských či národních kapitol, případně výhled jejich využití.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy tuto akci zorganizovala v rámci programu SMART JMK, kterým se snaží pomáhat jihomoravským obcím s realizací chytrých řešení obecních problémů. Konzultované projekty se tedy budeme i nadále snažit posouvat blíže k cíli realizace. V případě vhodného dotačního titulu pro danou investiční aktivitu umíme formulovat kvalitní žádost o finanční podporu z evropských či národních zdrojů. Program SMART JMK je prostřednictvím agentury financován Jihomoravským krajem. 

Článek o workshopu vyšel na webu měsíčníku Moderní obec: Seminář radil, jak na rekonstrukci obecních budov