Sympozium digitalizace obcí v Dolním Rakousku

Náš rakouský partner v přeshraničním česko-rakouském projektu “DigiVill – Využití digitalizace ve veřejné správě” pořádá sympozium na téma digitalizace obcí. Dvoudenní akce proběhne 17.-18.10.2022 v Rabenstein an der Pielach a bude se sestávat první den z konferenčního tematického obsahu a druhý den z praktických exkurzí dle výběru účastníků. Doprava z Brna, ubytování a strava jsou hrazeny z projektu a účastníkům jsou poskytnuty bezplatně. Projekt je podpořen z programu INTERREG V-A AT-CZ. 

Podrobný program naleznete zde.

Pokud máte zájem o účast, přihlaste se prosím na e-mail jan.kuchynka@rrajm.cz.