Národní konference na téma sucho

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně bude konat Národní konference na téma sucho.

Třetí ročník konference Nasucho bude vymezen třemi tématy:

Proč je sucho?
Jak vzdělávat o suchu a změně klimatu?
Příklady dobré praxe v obcích, lesích, zemědělství

Konference je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům všech stupňů a typů škol, a další odborné veřejnosti.

Akci připravují Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Ekologický institut Veronica, zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí. Roli průvodce konferencí přijal Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Konference opět volně rozšíří program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, který se konal v Brně ve dnech 9.–12. října 2019 – účast na konferenci lze tedy snadno spojit s návštěvou festivalových projekcí a přednášek. 

 

Převzato z  konference-evvo.cz