Vyhodnocení dotazníku o komunikaci obce s občany

Od července do září 2021 probíhal sběr dotazníků od obcí Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Z celkem 1999 oslovených obcí a měst se do šetření zapojilo 540 obcí, tedy více než čtvrtina všech obcí tří krajů. Z odpovědí je patrné, že se jedná o aktuální téma, které se na obcích aktivně řeší, anebo jsou alespoň obce vystavovány zvážení zavedení některých nových komunikačních nástrojů. K vyhodnocení těchto fenoménů právě dotazník sloužil a také aby zjistil, o kterých tématech obce přemýšlejí, kde vidí bariéry či dosud nevyužité potenciály.

Dotazníkové šetření proběhlo v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu DigiVill podpořeného programem Interreg V-A.

Analýzu včetně grafických výstupů si můžete stáhnout zde.