Workshop Energeticky efektivní rekonstrukce obecních budov

Obce a města se při zvažovaných rekonstrukcích obecního majetku potýkají s širokou škálou problémů. Ty vyplývají z potřeb obce a jejích občanů, finančních a stavebních omezení nebo obtížné orientace v aktuálně nabízených moderních řešeních. Workshop organizovaný 18. srpna 2020 v kulturním domě obce Kostelec nabídne bezprostřední konzultaci uvažovaných záměrů či projektů.

Samotný kulturní dům se nachází ve fázi před rekonstrukcí a zvažování různých přístupů k ní – svůj pohled představí hostitelka akce, paní starostka Lochmanová. Dále se představí 4 nezávislí odborníci v oborech energeticky efektivního stavění, vytápění, zateplení, vzduchotechniky, zelených střech, využití dešťové vody nebo fotovoltaiky, a to včetně zvážení ekonomiky investice a provozu. Program workshopu však není zaměřen na frontální prezentace, nýbrž přímou konzultaci zástupců obcí s odborníky u kulatého stolu. I z toho důvodu prosíme účastníky, aby si s sebou vzali materiál v podobě projektové dokumentace, studie a další technické návrhy.

Workshop je součástí programu SMART JMK, který finančně podporuje Jihomoravský kraj prostřednictvím Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Účast na workshopu je bezplatná. Přihlášení na akci probíhá zasláním odezvy na email jan.kuchynka@rrajm.cz. Přihlášky a případné anotace zasílejte do 31.7.2020.