Co je chytrý region

Již několik let používaný systém zavádění nových technologií ve městech, nazývaný Smart City (chytré město), přestává v širším území České republiky stačit. Důvodem je přirozené šíření inovací z měst do jejich zázemí a dále do venkovských oblastí, a především potřeba rozvoje míst, která nestačí tempu velkých měst. Použití chytrých prvků v rozvoji venkova se tak nyní nazývá Smart Village (chytrá obec) a koncepční rozvoj uceleného regionu potom Smart Region (chytrý region).

Chytrá obec kombinuje různé technologie ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a nabízí občanům lepší kvalitu života. Učinit obec chytrou je multidisciplinárním řešením, které propojuje správce obce, inovativní dodavatele, tvůrce národních a EU strategií, akademickou sféru a občanskou společnost.

Důraz je tak kladen na nové společenské výzvy, které se musí vypořádat s nevyváženým rozvojem území všech úrovní a zároveň razantním technologickým pokrokem. Na tyto výzvy reagují celosvětové trendy chytrých měst a regionů, rovněž Evropská unie prostřednictvím výsledků Evropské komise, stejně tak ministerstva České republiky a nyní pozadu nezůstává ani Jihomoravský kraj.

Při rozvoji regionu je třeba brát v úvahu zcela jiný kontext, než je tomu v případě velkých měst. V konkrétním regionu je velice rozličná velikostní struktura obcí, ekonomická úroveň místního hospodářství, sociální a demografická situace obyvatel či přírodní podmínky. Proto nelze vyzkoušené městské procesy jednoduše zkopírovat a očekávat jejich univerzální funkčnost v širším regionu. Chytrý region proto respektuje individuální podmínky obce, její obyvatelstvo, ekonomický potenciál a další nutné vlastnosti pro úspěšné zavedení chytrého řešení.

Součástí podpory obcí je šíření znalostí procesu tvorby chytrého regionu, o smysluplnosti konkrétních investic nebo o technologických možnostech řešení. Právě s těmito kroky je připravena pomoci Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v rámci svého podpůrného programu SMART JMK.

 

 

Jak tvoříme chytrý region